Temat: "dzieło autorskie"

Inspiracja czy plagiat ?

Paweł Galiński

15/07/2016

Własność intelektualna

Kopiowanie tekstu z Internetu Była minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka oraz profesor ekonomii skopiowała swego czasu z Internetu trzydzieści osiem wierszy tekstu autorstwa prezesa jednej z krakowskich fundacji. Co najśmieszniejsze, zamieściła je pod własnym nazwiskiem w książce dotyczącej…. etyki w biznesie. Sprawa trafiła do sądu. Ostatecznie strony zawarły ugodę, […]

Czytaj więcej