Temat: "odszkodowanie z sądu pracy"

Wyrok sądu pracy a przychód pracownika

Paweł Galiński

27/08/2013

Podatki

Czy w przypadku gdy sąd pracy przyzna pracownikowi w treści wyroku określoną kwotę to tego typu należności powinny być zwolnione od podatku ? W ocenie Ministra Finansów nie, ponieważ należności te mają swoje źródło w stosunku pracy, zaś wszelkie przysporzenia otrzymane przez pracownika na tej podstawie są opodatkowane. Powyższe rozstrzygnięcie […]

Czytaj więcej