Temat: "spadek"

Nabyłeś w spadku jednostki uczestnictwa w funduszu – zapłacisz podatek Belki

Paweł Galiński

30/08/2013

Podatki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która nabyła jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym przed 1 grudnia 2001 r. jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 sierpnia br. Jednakże zwolnienie to nie obejmuje spadkobierców takiej osoby. Wyrok NSA został wydany na […]

Czytaj więcej