Galiński & Kleina Law Firm – Odszkodowanie dla pracownika a podatki pracodawcy
  • Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Odszkodowanie dla pracownika a podatki pracodawcy

Paweł Galiński

04/07/2014

Komentarze (1)

PIT, Podatki

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może wystąpić sytuacja w której firma musi bardzo szybko podjąć decyzję w sprawie zwolnienia pracowników. Po dokonaniu zwolnienia czasami okazuje się że operacja ta została dokonana niezgodnie z przepisami prawa pracy i w konsekwencji firma zmuszona jest zapłacić odszkodowanie na rzecz byłych pracowników. W takiej sytuacji pojawia się pytanie czy kwoty wypłacone tytułem odszkodowania mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych ? Z takim pytaniem zwrócił się podatnik do Ministra Finansów. Zapraszam do zapoznania się z treścią poniższego artykułu.

Stan faktyczny

Dwaj byli pracownicy firmy wnieśli do sądu pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. W trakcie postępowania  została zawarta ugoda sądowa umarzająca postępowanie sądowe, w wyniku której firma zobowiązała się do zapłaty na rzecz byłych pracowników odszkodowań. Zawarta ugoda wyczerpała wszystkie roszczenia byłych pracowników wynikające z przedmiotowego pozwu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odszkodowanie na rzecz byłych pracowników firmy wypłacone na mocy zawartej ugody sądowej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

Minister Finansów uznał, że tego typu odszkodowania nie mogą stanowić kosztów podatkowych firmy.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Minister Finansów podkreślił, że aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczyniać się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. Wydatek musi przyczynić się do osiągnięcia przychodu, a przynajmniej podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów.

W ocenie organu podatkowego brak ujęcia odszkodowań w katalogu kosztów niepotrącalnych nie oznacza jednakże automatycznie, iż poniesiony z tego tytułu wydatek stanowi koszty uzyskania przychodów. Należy bowiem wówczas ustalić, czy spełnia on wymienione przesłanki pozytywne kwalifikowania kosztów. W opinii Ministra Finansów firma była zobowiązana do zapłaty odszkodowania ponieważ dopuściła się niezgodne z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Celem zapłaty było więc zwolnienie się z zobowiązania, a zapłata wymienionego odszkodowania nie przyniosła firmie żadnego przychodu. Kwota odszkodowania, choć wynika z wcześniej łączących strony stosunków pracy, nie była wypłaconym zaległym wynagrodzeniem pracowników, ale swoistą dolegliwością za niezgodne z prawem działanie pracodawcy, skutkami którego nie można obciążać budżetu państwa poprzez obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Tym samym poniesiony przez podatnika wydatek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz byłych pracowników za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, należy – w ocenie Ministra Finansów – ocenić jako nie podlegający zaliczeniu do kosztów podatkowych.

W opisanym powyżej przypadku Minister Finansów zaprezentował bardzo niekorzystne dla podatników stanowisko w zakresie rozliczania kosztów podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych można wyprowadzić wniosek, że dokonując oceny, czy dany wydatek może być kosztem podatkowym, należy raczej podchodzić do tej kwestii w sposób racjonalny ekonomicznie i badać czy danej sytuacji wzięcie na siebie ryzyka ewentualnej zapłaty odszkodowania nie było racjonalne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

 

Komentarze (1)

  1. Niestety bardzo często zdarza się również, że pracodawca umyślnie łamie prawo pracownika. Ale bywa też tak jak Państwo opisujecie. Dlatego warto pomagać ludziom, którzy dopuścili się tego nieumyślnie.

Komentarze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.