• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Doradztwo prawne – klienci indywidualni

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą pomoc prawną w pełnym zakresie na rzecz klientów indywidualnych. Powierzone nam sprawy Klientów prowadzimy rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem oraz terminowo, na bieżąco informując o wynikach podejmowanych przez nas działań. Stawiamy na partnerskie relacje z Klientem, sprawną komunikację oraz efektywną współpracę w celu osiągnięcia rezultatów gwarantujących satysfakcję dla Klienta. Nasze usługi obejmują m.in.

1. sprawy podatkowe

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, w związku z czym oferujemy specjalistyczną pomoc w trakcie kontroli, postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających. Zawsze podkreślamy, że w przypadku sporu z urzędem skarbowym warto skorzystać z pomocy prawnika już na samym początku, tak by móc zaplanować dalsze działania i określić, jakie są szanse pozytywnego zakończenia postępowania.

Klient, po przedstawieniu nam problemu i odpowiednich dokumentów, w każdym przypadku otrzyma rzetelną analizę sytuacji, wraz z oceną szans na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Klientom planującym dokonać rozporządzeń w zakresie swojego majątku prywatnego (np.: sprzedaż lub darowizna nieruchomości, sprzedaż działek rolnych, zawarcie umowy dożywocia, dział spadku, zrzeczenie się spadku itp.) rekomendujemy konsultacje w zakresie wiążących się z nimi skutków podatkowych. W takich przypadkach doradzamy Klientom przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

2. reprezentację przed organami administracji publicznej

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji państwowej oraz samorządowej m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, spółdzielczego, ochrony środowiska. Sporządzamy pisma, środki odwoławcze oraz skargi do sądów administracyjnych. Sporządzamy również opinie oraz informacje w zakresie prawa administracyjnego.

3. sprawy spadkowe

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego. Doradzamy Klientom przy wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, które zagwarantują im pełną realizację ich woli w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci. Prowadzimy sprawy o dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, jak również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

4. prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnego podejścia ze strony prawnika. Mając tego świadomość, prowadzimy sprawy Klientów o rozwód, separację, ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa oraz o unieważnienie małżeństwa. Doradzamy także w sprawach o podział majątku wspólnego (na drodze postępowania sądowego jak również poprzez umowę intercyzy). Kancelarie prowadzą także postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, pochodzenia dziecka, ubezwłasnowolnienia oraz opieki i kurateli.

5. prawo nieruchomości

Prowadzimy sprawy związane z obsługą prawną rynku nieruchomości. W tym zakresie doradzamy w sprawach cywilnych oraz administracyjnych. Na zlecenie Klientów weryfikujemy stan prawny nieruchomości, jak również sporządzamy pisma w toku postępowań administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Opiniujemy umowy z deweloperami, jak również umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości.

6. sprawy pracownicze

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz pracowników. Oferujemy m.in.: doradztwo przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umowy o pracę, sporządzanie kontraktów menedżerskich, analizę sytuacji pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę pod kątem możliwości przywrócenia do pracy lub uzyskania odszkodowania, doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej pracowników. Reprezentujemy pracowników w postępowaniu przed sądem pracy.

7. sprawy o zapłatę odszkodowania

Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowawczych. Zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje reprezentację Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków losowych czy też wypadków przy pracy. Oferowana przez nas pomoc obejmuje wszystkie etapy postępowania, począwszy od wsparcia przy przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, zgłoszenie szkody do właściwego podmiotu, aż po wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie ugody lub orzeczenia sądowego.