• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Joanna Kleina

Joanna Kleina-Galińska

Radca prawny, Partner

Joanna Kleina – Galińska jest radcą prawnym, założycielem oraz partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. a także członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2009 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2008 r., pracując w wiodących trójmiejskich kancelariach oraz w Najwyższej Izbie Kontroli.

Joanna specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności na sprawach postępowań i kontroli podatkowych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje reprezentację klientów przed organami administracji publicznej i sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych, wielokrotnie doradzała przedsiębiorcom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz w szeroko rozumianym prawie administracyjnym.

Pracowała m.in. dla klientów z sektora energetycznego, FMCG, farmaceutycznego, deweloperów i wydawnictw naukowych.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim

Specjalizacje:

Zaplanuj spotkanie w trybie online

pawel-galinski

Paweł Galiński

Radca prawny, Partner

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

Paweł Galiński jest radcą prawnym, założycielem oraz partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. a także członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2009 r. W ramach Kancelarii kieruje zespołem pracowników składającym się z prawników oraz doradców podatkowych zajmującym się specjalistycznym doradztwem podatkowym, bieżącym oraz strategicznym doradztwem prawnym a także reprezentacją przed sądami oraz organami administracji publicznej. Od 2018 r. zajmuje się sprawami z obszaru ochrony praw konsumentów w relacji z instytucjami finansowymi, jest także Szefem Zespołu ds. sporów z bankami.

Paweł Galiński jest doświadczonym prawnikiem posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, który kieruje swoje usługi do przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Od ponad 10 lat głównym obszarem aktywności zawodowej Pawła Galińskiego są zagadnienia związane z prawem podatkowym (CIT, PIT, VAT, Akcyza, PCC) oraz reprezentacja klientów przed organami skarbowymi wszystkich instancji. Na przestrzeni tych lat r. pr. Paweł Galiński zdobył wszechstronne doświadczenie związane z doradztwem podatkowym dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Dotychczasowe doświadczenia r. pr. Pawła Galińskiego ogniskuje się w obszarze planowania podatkowego, reprezentacji klientów przed organami podatkowymi oraz sądami, bieżącego doradztwa oraz prowadzenia szkoleń dla służb księgowych.

Aktualnie r. pr. Paweł Galiński koncentruje swoją aktywność zawodową na świadczeniu specjalistycznych, dedykowanych usług doradztwa podatkowego m.in. na rzecz:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych o zasięgu europejskim,
 • regionalnych liderów w segmencie wytwarzania oraz obrotu energią elektryczną,
 • podmiotów świadczących usługi outsourcingu w ramach centrów usług wspólnych,
 • liderów z branży sales and loyalty,
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność na skalę ogólnopolską,
 • przedsiębiorstw przetwórczych w branży spożywczej świadczących usługi w państwach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstw handlowych (FMCG),
 • podmiotów gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem elementów stalowych.

Przedsiębiorstwa obsługiwane przez r. pr. Pawła Galińskiego funkcjonują w bardzo zróżnicowanych branżach oraz środowiskach biznesowych, dzięki czemu Paweł Galiński ma możliwość pracować przy rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień prawnych oraz podatkowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat do grona klientów korzystających z usług r. pr. Pawła Galińskiego zaliczyć można zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, zatrudniające ponad 1000 pracowników i osiągające obroty przekraczające 500 mln zł, jak i innowacyjne start-up’y w ramach których pracuje od 10 do 30 specjalistów. Klienci r. pr. Pawła Galińskiego to m.in. podmioty z takich sektorów jak: energetyka, produkcja, usługi marketingowe oraz teleinformatyczne, Business Process Outsourcing (BPO), organizacje pozarządowe (NGO) czy też wydawnictwa.

Paweł Galiński świadczy także usługi doradztwa podatkowego na rzecz klientów indywidualnych, w tym m.in. członków organów zarządzających i nadzorczych w podmiotach gospodarczych oraz organizacjach pozarządowych. Posiada szczególnie bogate doświadczenie z zakresu obsługi postępowań podatkowych związanych z opodatkowaniem:

 • przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 • transakcji mających za przedmiot nieruchomości (VAT, PIT);
 • sprzedaży przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

W ramach swojej praktyki zawodowej r.pr. Paweł Galiński zajmuje się także sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradza przy postępowaniach podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obszar aktywności zawodowej Pawła Galińskiego obejmuje także doradztwo oraz reprezentację podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Paweł Galiński sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach prawa handlowego oraz organizacjach pozarządowych.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim.

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo nowych technologii
 • spory sądowe z instytucjami finansowymi oraz bankami
 • ochrona konkurencji oraz konsumentów

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

Marcin Rodziewicz jest radcą prawnym posiadającym doświadczenie zawodowe konsekwentnie zdobywane od 2016 r. w trójmiejskich kancelariach prawnych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2018 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2019 r.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców i konsumentów w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spółek oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów sądowych, w tym w skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z wielowątkowymi sprawami, często obejmującymi wiele postępowań o zróżnicowanym charakterze. W toku swojej praktyki zawodowej zajmuje się także intensywnie pomocą konsumentom w sporach z instytucjami finansowymi (pomoc prawna dla Frankowiczów oraz kredytobiorców w polskim złotym). Posiada również szerokie doświadczenie w sprawach spadkowych oraz rodzinnych (w tym rozwodowych).

Dlaczego wykonuję zawód prawnika?

Marcin Rodziewicz w swojej pracy nastawiony jest na poszukiwanie kompleksowych rozwiązań, uwzględniających w jak najszerszej mierze interes klienta. Podejmuje się niecodziennych zadań, wymagających dużej ilości pracy koncepcyjnej – właśnie dla takiej intelektualnej przygody wybrał zawód prawnika.

Specjalizacje:

 • spory sądowe w sprawach przedsiębiorców i konsumentów (m.in. kredyty walutowe);
 • prawo spółek handlowych, prawo umów;
 • prawo obrotu nieruchomościami;
 • obsługa prawna przedsiębiorstw.

Język:

 • angielski

Anna Przytarska

Adwokat

Anna Przytarska wpisana jest na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku i w 2017 r. uzyskała uprawnienia zawodowe adwokata.

Anna Przytarska od 2014 r. zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla klientów. Od 2017 r. prowadzi indywidualną praktykę jako adwokat, specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

Anna Przytarska zdobyła wszechstronne doświadczenie związane z czynnym udziałem w zróżnicowanych postępowaniach sądowych – karnych oraz cywilnych przed sądami wszystkich instancji.

W sprawach karnych Mecenas Anna Przytarska reprezentuje klientów na każdym ich etapie – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Równolegle do występowania w charakterze obrońcy, Mec. Anna Przytarska reprezentuje także interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem, sporządzając m.in. subsydiarne akty oskarżenia, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy też pomagając w uzyskaniu zadośćuczynienia i obowiązku naprawienia szkody dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Anna Przytarska jest adwokatem, który z pasją, zamiłowaniem oraz dbałością o każdy detal reprezentuje klientów także w sprawach cywilnych, zarówno na etapie negocjacji treści umów, porozumień lub ugód, jak również na etapie postępowań sądowych. Anna Przytarska dysponuje dużym doświadczeniem zawodowym zdobytym w toku prowadzenia różnorodnych spraw cywilnych dotyczących m.in. realizacji umów, zniesienia współwłasności, działu spadku, wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, ochrony dóbr osobistych i innych. Obok powyższych spraw majątkowych Anna Przytarska pomaga także klientom w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód i podział majątku.

Dlaczego wykonuję zawód prawnika?

Zawsze chciałam wykonywać zawód, który łączy w sobie niezależność, pracę z ludźmi i różnorodność.

Specjalizacje:

 • Prawo karne
 • Procesy cywilne i gospodarcze
 • Prawo rodzinne
 • Obsługa prawna przedsiębiorstw.

Język:

 • angielski

 

Michał Habier

Radca prawny

Michał Habier jest radcą prawnym posiadającym doświadczenie zawodowe zdobywane od 2015 r. w kancelariach prawnych obsługujących przedsiębiorców z branży budowlanej oraz organy administracji publicznej jak również w spółkach komunalnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach administracja (2012 r.) oraz prawo (2015 r.). Ukończył także studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Od 2016 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego łączy z wykonywaniem zawodu nauczyciela akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie jest również uczestnikiem studiów doktoranckich w specjalizacji urbanistyka.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzeni, prawa nieruchomości, prawa cywilnego oraz handlowego i gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia oraz nadzoru prawnego nad wszelkimi etapami procesu inwestycyjno-budowlanego zarówno po stronie inwestorów (w tym jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych) jak i wykonawców.

Wyspecjalizował się również w dochodzeniu wszelkich roszczeń odszkodowawczych, reklamacyjnych oraz windykacyjnych (windykacja masowa) na etapie przedsądowym oraz sądowym dla: osób fizycznych oraz przedsiębiorców (w tym m.in. w branży architektonicznej, deweloperskiej, motoryzacyjnej, reklamowej) oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji inwestorów przed Samorządowym Kolegium odwoławczym oraz sądami administracyjnymi ws. odwołań od decyzji wydawanych przez organy administracji architektoniczno – budowlanej.

Dlaczego wykonuje zawód prawnika?

Michał Habier od lat pomagał swoim znajomym w rozwiązywaniu ich problemów prawnych oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań celem ochrony ich praw. Zawód radcy prawnego wybrał ze względu na niebieski zwany często szafirowym kolor żabotu, kolor który reprezentuje wolność, a wolność człowieka w każdym aspekcie jego życia wraz z poszanowaniem prawa i sprawiedliwością to nadrzędne wartości dla radcy prawnego Michała Habier stosowane przez niego zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Specjalizacje:

 • prawo budowlane i zagospodarowania przestrzeni (na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego)
 • prawo nieruchomości (obrót nieruchomościami, księgi wieczyste, roszczenia windykacyjne, sprawy działowe, zasiedzenia, wywłaszczenia, opłaty planistyczne oraz inne)
 • prawo umów (w tym umowy o roboty budowlane w reżimie FIDIC i zamówień publicznych)
 • spory sądowe (odszkodowawcze, kary umowne, skargi pauliańskie)
 • skomplikowane wielowątkowe sprawy spadkowe w tym transgraniczne i międzynarodowe
 • windykacja wszelkich należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • spory przed sądami powszechnymi dotyczące opłat adiacenckich, planistycznych oraz reprezentacja ws. odwołań od administracyjnych kar pieniężnych.

Języki:

 • angielski
 • niemiecki

Maciej Smoliński

Aplikant radcowski

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

Maciej Smoliński jest aplikantem radcowskim, posiadającym doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Pierwszy rok szkolenia ukończył z wyróżnieniem przyznanym przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, uzyskując jeden z najwyższych wyników w swoim roczniku.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Posiada doświadczenie związane z obsługą prawną wieloetapowych inwestycji budowlanych a także małych, średnich i dużych przedsiębiorców, działających przeważnie w branży hotelarskiej, energetycznej oraz przemysłowej. Ekspert w zakresie odzyskiwania należności, posiada także bogate doświadczenie praktyczne w obszarze stosowania skutecznych instrumentów prawnych pozwalających zabezpieczyć roszczenia cywilne.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami cywilnymi, pracy, karnymi, oraz administracyjnymi. W ramach swojej praktyki zawodowej doradzał jednostkom samorządu terytorialnego, a także reprezentował je w postępowaniach przed organami państwowymi.

Dlaczego wykonuję zawód prawnika?

Przy wyborze swojej ścieżki zawodowej kierował się szerokimi możliwościami rozwoju oferowanymi przez branżę prawniczą. Uważa, że zawód radcy prawnego niesie za sobą ducha wolności, pozwalając jednocześnie na wpływanie i polepszanie rzeczywistości, w której żyjemy. Jest osobą, która lubi szybko i efektywnie rozwiązywać pojawiające się problemy, co znajduje przełożenie na jego pracę zawodową.

Specjalizacje:

 • prawo cywilne,
 • spory sądowe z instytucjami finansowymi oraz bankami,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo administracyjne,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw.

Język:

 • angielski

Maciej Kozłowski

Aplikant radcowski

Maciej Kozłowski jest aplikantem radcowskim II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wielokrotnie brał udział w pracach związanych z tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem lub likwidacją spółek prawa handlowego. Obok niezbędnej wiedzy prawniczej w tym zakresie posiada także umiejętność planowania czynności koniecznych do zrealizowania celów wyznaczanych przez klientów. Maciej jest pasjonatem prawa handlowego i współautorem publikacji z tego obszaru zamieszczanych m.in. na Blogu Kancelarii Galiński & Kleina.

Obok zagadnień związanych z prawem handlowym Maciej prowadzi także praktykę w obszarze prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury cywilnej. Opracowuje pozwy, pisma procesowe, apelacje oraz inne środki zaskarżenia. Przygotowuje dla klientów analizy wstępne ich sytuacji procesowej oraz rekomendacje w zakresie dalszych działań w ich sprawach.

Z uwagi na ponad 7 lat doświadczenia zawodowego, Maciej posiada odpowiednie kompetencje zarówno do pracy pod presją czasu jaki i do rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych.

Dlaczego wykonuję zawód prawnika?

Podczas wyboru ścieżki zawodowej kierowałem się głównie swoimi zainteresowaniami. Potrafię działać pod presją, zaś stres działa na mnie motywująco. Lubię wyzwania i czuję potrzebę ciągłego rozwoju, co ułatwia mi odnalezienie się w realiach zawodu prawnika.

Język:

 • angielski

Ewelina Toczek

doradca podatkowy

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz rocznego kursu prawa niemieckiego i europejskiego organizowanego przez Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również w ramach wymiany studenckiej na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Zurychu. Obecnie doktorantka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą międzynarodowych aspektów funkcjonowania podatku od wartości dodanej.

Ewelina Toczek od 2016 r. zajmuje się zawodowo podatkami. W 2018 r. uzyskała tytuł doradcy podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale podatków pośrednich jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie (Wielka Czwórka). Ewelina Toczek ukończyła wiele szkoleń i kursów, m.in. z rachunkowości, a w ramach kariery naukowej miała okazję uczestniczyć w szeregu konferencjach oraz seminariach z zakresu prawa podatkowego. Z uwagi na to, że podatki to nie tylko jej zajęcie zawodowe ale także pasja naukowa, Ewelina jest również autorką publikacji branżowych oraz naukowych z tego zakresu. Od 2021 r. prowadzi zajęcia z przedmiotów podatkowych dla studentów studiów magisterskich w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Ewelina specjalizuje się w doradztwie z zakresu VAT, w szczególności w bieżącym doradztwie oraz postępowaniach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno doradztwo międzynarodowym korporacjom, jak i przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Ewelina doradza klientom również w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT), PCC oraz podatku od spadków i darowizn.

Dlaczego wykonuję zawód doradcy podatkowego?

Lubię wyzwania oraz pracę które daje okazję do tworzenia kreatywnych rozwiązań dla klientów. Jednocześnie zawód doradcy podatkowego stanowi doskonałą stymulację do nieustannego aktualizowania wiedzy oraz kompetencji z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne.

Specjalizacje:

 • doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców i konsumentów (VAT, PIT oraz CIT);
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji skarbowej w toku czynności wyjaśniających, kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych;
 • doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami;
 • sporządzanie środków zaskarżenia do sądów administracyjnych oraz reprezentowanie klientów przed tymi sądami;
 • doradztwo podatkowe na potrzeby transakcji typu M&A, asset deal / share deal, przekształceń, podziałów czy też przekształceń podmiotów gospodarczych;
 • uzyskiwanie dla klientów indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Język:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski

Monika Bilińska

Kierownik Biura

Monika Bilińska jest absolwentką szkoły policealnej Teb Edukacja na kierunku “Rachunkowość Firm”. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracyjnej obsłudze biura z elementami rachunkowości. Monika planuje rozszerzyć swoją wiedzę oraz kompetencje poprzez podjęcie studiów na kierunku „Prawo w biznesie”.

W Kancelarii zarządza Sekretariatem, zapewnia sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy prawnikami. Odpowiada za prowadzenie kalendarza oraz kontrolę terminów. Stanowi pomoc w codziennej pracy radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych oraz we wszystkich sprawach związanych z działalnością Kancelarii. Cechuję się dużą odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem oraz doskonałą organizacją czasu pracy, dzięki czemu gwarantuje sprawne działanie całej Kancelarii.

Język:

 • angielski