• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Ceny transferowe

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są powszechnie stosowaną praktyką biznesową. Z uwagi na to, że mogą one prowadzić do przenoszenia dochodów pomiędzy podmiotami oraz jurysdykcjami podatkowymi, są przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony organów skarbowych. Kancelarie Galiński & Kleina oferują Klientom kompleksową obsługę w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania tego rodzaju dokumentacji na potrzeby krajowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych. Przy doradzaniu w zakresie cen transferowych zawsze kierujemy się tym, aby zaproponować Klientowi rozwiązanie najkorzystniejsze podatkowo, ale również biznesowo. Dzięki naszym usługom Klienci mogą zminimalizować ryzyko zakwestionowania przez organy skarbowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe – świadczone usługi:

 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zgodnie z wymaganiami ustaw o podatku dochodowym – stworzenie rzetelnej i zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej pozwala na uniknięcie sankcyjnej stawki podatku nakładanego na różnicę pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a dochodem ustalonym przez organy podatkowe;
 • przygotowanie rynkowego uzasadnienia cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – dokumentacja podatkowa transakcji obejmująca taką analizę stanowi istotne narzędzie obrony zastosowanych cen;
 • wycena transakcji między podmiotami powiązanymi – wskazanie rynkowego poziomu cen, narzutów itp.;
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych metod wyceny towarów i usług oraz wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi;
 • weryfikacja rozliczeń stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu oceny istniejącego ryzyka;
 • przegląd posiadanej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem ich rzetelności i kompletności oraz ewentualnego ryzyka;
 • bieżące doradztwo dotyczące postępowań podatkowych dotyczących zagadnień z zakresu cen transferowych;
 • szkolenia w zakresie cen transferowych.