• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Obsługa prawna spółek

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, w szczególności prawa korporacyjnego, skoncentrowanego na planowaniu, organizacji, przekształcaniu oraz restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Proponowane przez nas rozwiązania dostosowane są do potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy przygotować dla Klienta struktury prawne, które będą odpowiednie dla prowadzonego przez niego biznesu, jak również uwzględniać będą plany na przyszłość (tzw. „spółki szyte na miarę”). Świadczymy bieżącą obsługę prawną spółek na każdym etapie ich funkcjonowania: od utworzenia, poprzez zmiany umowy, przekształcenia, połączenia aż po likwidację. Doradzamy wspólnikom oraz organom spółek w zakresie sporów korporacyjnych.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja spółki w KRS;
 • bieżąca obsługa spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów / statutów / regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym);
 • kompleksowa organizacja walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników, w tym przewodniczenie obradom;
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (shareholders agreements);
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami;
 • umowy inwestycyjne i joint venture;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w zakresie zaskarżenia / uchylenia uchwał organów spółek;
 • obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj: łączenia się spółek, podziału spółek oraz przekształcenia spółek;
 • analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
 • doradztwo w zakresie umów / kontraktów dla menedżerów spółek;
 • tworzenie dokumentacji grup kapitałowych (holdingów), w tym m.in. tworzenie umów holdingowych i ujednoliconych aktów korporacyjnych spółek – „członków holdingu”;
 • doradztwo w zakresie wyboru i stworzenia indywidualnego modelu zarządzania spółką (dostosowywanie zakresu kompetencji organów spółki do oczekiwań Klienta);
 • doradztwo w zakresie tworzenia najlepszych praktyk (best practice) dla zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • likwidacja i upadłość spółek.