• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Prawo nieruchomości

Rynek nieruchomości w Polsce, zarówno mieszkaniowych, gruntowych, jak i usługowych, nieustannie rośnie i ulega przekształceniom. Wiąże się to z większą ilością wszelkiego rodzaju inwestycji w nieruchomości. Coraz więcej przedsiębiorców i osób indywidualnych lokuje kapitał w nieruchomościach. Doradzając właścicielom i inwestorom od wielu lat, doskonale wiemy, z jakimi problemami mierzą się oni na co dzień.

Prawnicy naszej Kancelarii w ramach świadczonych usług dotyczących szeroko rozumianego prawa nieruchomości zajmują się między innymi:

 • przygotowywaniem i analizą umów, których przedmiotem są nieruchomości: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa deweloperska, umowa o roboty budowlane;
 • reprezentacją w sporach sądowych, które swoim zakresem obejmują:
 • roszczenia związane ze sprzedażą nieruchomości – w tym dotyczących wad fizycznych i prawnych nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • wydanie nieruchomości,
 • nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • sprawy o zapłatę czynszu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • scalanie i podział nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomość,
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi – w tym spraw o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki,
 • przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych,
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, w tym o ochronę posiadania,
 • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
 • ustanowienie wszelkiego rodzaju służebności na nieruchomości – dostępu do drogi koniecznej, służebności przesyłu,
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego,
 • pomoc prawną związaną z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców,
 • prowadzenie i reprezentacja podczas postępowań administracyjnych związanych w szczególności z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę, z wywłaszczeniem i reprywatyzacją,
 • roszczeń związanych z niekorzystnymi zmianami planistycznymi – o wykup nieruchomości lub odszkodowanie od gminy.

Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA w Gdańsku oferuje kompleksową pomoc w poniższych zagadnieniach:

 • Proces inwestycyjny, na każdym etapie,
 • Podatki, a nieruchomości
 • Wady nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych,
 • Zniesienie współwłasności, działy spadków, podziały majątków
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości – w tym prawno-podatkowe due dilligence przed zakupem nieruchomości
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
 • Najem nieruchomości
 • Dzierżawa nieruchomości
 • Dziedziczenie nieruchomości – sprawy spadkowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół Kancelarii, posiadający zróżnicowane i bogate doświadczenie w doradzaniu w toku zarówno skomplikowanych transakcji, jak i sporów dotyczących nieruchomości, będzie w stanie wesprzeć Państwa w nawet najtrudniejszych sprawach związanych z nieruchomościami.

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk
email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704