• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Rozwód – porady prawne

Decyzja o rozwodzie jest często jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Często, kiedy już decyzja zapada, pojawiają się obawy – jak wygląda taka sprawa, z jakimi wiąże się kosztami, jak ją przeprowadzić, aby nie miała ona dla nas negatywnych konsekwencji.

O rozwodzie orzeka sąd okręgowy na żądanie jednego lub obojga małżonków. Orzeczenie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nastąpił zupełny (zerwanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej) i trwały (brak możliwości pojednania) rozkład pożycia małżonków.

Orzekając rozwód, sąd ustala, czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia, co może mieć znaczenie dla stosunków majątkowych, a zwłaszcza obowiązku alimentacyjnego małżonków. Na zgodny wniosek małżonków sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie. Wyrok orzekający rozwód nie może być wydany, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód, chyba że odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pomimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu sąd może uznać, że jest on niedopuszczalny, jeśli z powodu rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci.

Łącznie z orzeczeniem rozwodu, sąd rozstrzyga o:

 • alimentach na rzecz wspólnych dzieci,
 • władzy rodzicielskiej względem małoletnich dzieci,
 • sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnego mieszkania, a w wypadkach rażącego zachowania jednego z nich, może nakazać jego eksmisję.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu – w praktyce najczęściej oznacza to, że sąd „rozwodowy” zgodzi się na podział majątku w sytuacji, gdy małżonkowie są co do niego zgodni.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

W zakresie pomocy prawnej w sprawach o rozwód Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA w Gdańsku oferuje Klientom:

 • udzielanie porad prawnych związanych z postępowaniem rozwodowym,
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym pozwu o rozwód:
 • z orzeczeniem rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • z orzeczeniem o alimentach na rzecz dzieci,
 • z orzeczeniem o miejscu zamieszkania dzieci,
 • z orzeczeniem o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • z orzeczeniem o alimentach na rzecz małżonka;
 • z orzeczeniem o podziale majątku wspólnego,
 • z orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • z orzeczeniem o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.
 • reprezentowanie Klienta przed Sądem,
 • negocjacje w sprawie rozwodowej;
 • sporządzenie porozumienia rodzicielskiego.

 

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa prawnego świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Wieloletnie doświadczenie pozwala Zespołowi naszej Kancelarii skutecznie reprezentować Państwa w nawet najtrudniejszych sprawach rodzinnych, wymagających kompleksowego zrozumienia Państwa interesów. Dzięki temu, że dysponujemy doświadczeniem pochodzącym z bardzo wielu dziedzin prawa, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa indywidualną strategię działania w Państwa sprawie rozwodowej, która będzie uwzględniała nie tylko obszar prawa rodzinnego, lecz także kwestie majątkowe, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa itp.

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704