• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Ile może trwać kontrola?

Joanna Kleina

06/08/2013

Brak komentarzy

Podatki

Zasady ograniczające czas trwania kontroli wydają się być jasne i nie budzą najmniejszych wątpliwości. Pomimo to kontrole ciągną się miesiącami angażując kilku a czasem nawet kilkunastu pracowników naraz. Rodzi się więc pytanie – ile może trwać kontrola?

 W zależności od tego jakiej wielkości przedsiębiorstwa dotyczy kontrola, może ona trwać:

 • 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców,
 • 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców,
 • 24 dni robocze u średnich przedsiębiorców i
 • 48 dni roboczych u dużych przedsiębiorców.

 Nierzadko jednak można spotkać się z sytuacją, że działania organów kontrolnych trwają w jednej tylko sprawie kilka bądź kilkanaście miesięcy i wiążą się z koniecznością aktywnego współdziałania przedsiębiorcy. Jak to się ma do ograniczeń wskazanych powyżej, o których mowa w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

Ustawa o kontroli skarbowej (podobnie jak inne ustawy przewidujące możliwość prowadzenia przez organy skarbowe kontroli u przedsiębiorców) rozróżnia postępowanie kontrolne i kontrolę podatkową. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej UKS może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego prowadzić również kontrolę podatkową. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje po doręczeniu kontrolowanemu imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli podatkowej.

 Z uwagi na to, że art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustala limit czasu trwania kontroli, a nie postępowań kontrolnych, dopiero w momencie wszczęcia przez UKS kontroli podatkowej rozpocząłby się bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie. W zakresie postępowania kontrolnego brak jest ograniczeń co do czasu ich trwania. Stanowisko organów kontroli jest w tym zakresie jednoznaczne i niezmienne, a dodatkowo zostało potwierdzone przez ministra finansów, który 5 listopada 2009 r. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 11861 uznał, że w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie mają zastosowania, o ile w toku postępowania nie jest prowadzona kontrola podatkowa.

Tak więc na pytanie o to ile może trwać kontrola, odpowiedź jest prosta. Należy jednak pamiętać, że oprócz kontroli, organy mogą prowadzić również postępowanie kontrolne, a to nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

Joanna Kleina

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Tagi

 

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*