• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Interpretacje podatkowe po 1 marca 2017 r.

Jak jest?

Obecnie indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w imieniu –Ministra Rozwoju i Finansów przez upoważnionych – 5 Dyrektorów  Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Warszawie. O tym, który Dyrektor Izby Skarbowej jest właściwy w sprawie wydania interpretacji decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, a także rodzaj podatku, którego wniosek dotyczy. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy złożyć na właściwym formularzu, osobiście w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej lub wysłać pocztą. Co istotne opłata od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku wynosi 40,00 zł. Indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego-organ wydaje nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jakich zmian należy się spodziewać od 1 marca 2017 r.?

Na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) organem właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS). Od 1 marca 2017 r. wnioski dotyczące wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, a także inną korespondencję z tym związaną, należało będzie kierować wyłącznie na adres tego organu podatkowego, bez względu na właściwość miejscową, czy charakter podatku, którego dotyczyć będzie wniosek. Ponadto – wniosek będzie można złożyć także za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki KIS.

Ustawa o KAS daje Dyrektorowi KIS, jak i Szefowi KAS uprawnienia do podjęcia z urzędu niektórych czynności związanych z indywidualnymi interpretacjami podatkowymi. Szef KAS może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, bądź może ją uchylić i umorzyć postępowanie w sprawie jej wydania, jeżeli w dniu wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania. Natomiast Dyrektor KIS może m.in. z urzędu, na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zmienić interpretacje indywidualną. Natomiast, jeżeli dana interpretacja jest niezgodna z interpretacją ogólną, Dyrektor KIS może stwierdzić jej wygaśnięcie. Ponadto przysługuje mu uprawnienie do uchylenia już wydanej interpretacji.

Jednolita informacja podatkowo- celna

Zmiany dotkną także Krajową Informację Podatkową i Informację Służby Celnej. Reforma KAS zakłada, że Krajowa Informacja Skarbowa przejmie zadania należące do powyższych instytucji, tworząc jednolitą informację podatkową i celną.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński
radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

ul. Strzelecka 7b  (I piętro Biurowca „Haxo”)

80-803 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel. +48 58-351-48-44

tel.:  608 – 311 – 704

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*