• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wątpliwości na rzecz podatnika – czy mamy przełom?

1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać zasada in dubio pro tributario, według której niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika. Aby ujednolicić stosowanie tej reguły 29 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnił, że dotyczy ona jedynie wątpliwości, co do treści przepisów prawa – nie ma więc zastosowania względem niejasności w stanie faktycznym. Mogłoby wydawać się więc, że zasada ta będzie rozumiana tylko w taki sposób. Nic bardziej mylnego. Już w samym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie pojawiła się interesująca rozbieżność.

Wątpliwości co do prawa

Dotychczas dominował pogląd zbieżny z interpretacją Ministra Finansów, zgodnie z którym zasadę tę odnosi się wyłącznie do usuwania wątpliwości dotyczących treści prawa, nie zaś wątpliwości co do stanu faktycznego. Stanowisko to wynika z literalnej wykładni artykułu 2a Ordynacji Podatkowej, który wskazuje jedynie na wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. Takie stanowisko potwierdził chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2017r., sygn. II FSK 3234/16.

Również wątpliwości co do stanu faktycznego?

W orzecznictwie, poprzez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2017r., sygn. II FSK 139/15, pojawił się jednak całkowicie odmienny pogląd, zgodnie z którym zasada in dubio pro tributario powinna mieć również zastosowanie do usuwania wątpliwości co do stanu faktycznego. Dyrektywa ta – jak się wydaje – jest nawiązaniem do ogólno-ustawowych zasad postępowania podatkowego. Jednym z niewielu przykładów orzeczeń korzystnych dla podatnika (obok wyżej wymienionego) jest wyrok NSA z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3128/14. NSA wskazał w nim, że jeśli organ podatkowy nie wykazał w sposób niebudzący wątpliwości, iż faktury nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, to nie może pozbawić podatnika zakwalifikowania udokumentowanych tymi fakturami wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Szansa dla podatników?

Przedstawione powyżej wyroki mogą dawać nadzieję, że w najbliższym czasie może dojść do istotnej zmiany koncepcji orzeczniczej odnośnie wykładni zasady in dubio pro tributario. Objęcie tą regułą także istotnych wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy stanowiłoby bez wątpienia ogromny przełom w sposobie myślenia sądów. Dawałoby to także nadzieję, że podatnicy zyskają skuteczne argumenty w walce z niesprawiedliwymi decyzjami organów podatkowych.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*