• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Konsekwencje wygranej sprawy sądowej. Co będzie działo się, jeśli skieruję sprawę dotyczącą WIBOR do sądu i wygram?

Paweł Galiński

04/08/2023

Brak komentarzy

WIBOR

Wielu kredytobiorców, rozważając skierowanie do sądu sprawy swojego kredytu oprocentowanego wskaźnikiem WIBOR, zastanawia się nad tym jakie mogą być konsekwencje postępowania sądowego. Wygram z bankiem sprawę o WIBOR – co dalej? Na to i inne pytania odpowiadamy w najnowszym wpisie na blogu GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych.

Czy nawet jeśli kredytobiorca wygra przed sądem to czy nadal będzie musiał oddać cały pożyczony kapitał?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego, w przypadku stwierdzania nieważności umowy obie strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu tego, co nawzajem sobie świadczyły. Następuje to wedle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że każda ze stron zwraca drugiej strony uzyskane świadczenie. Bank zobowiązany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Natomiast kredytobiorca powinien zwrócić do banku kwotę wypłaconego kredytu – kapitału, bez odsetek i prowizji. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli kredytobiorca skieruje przeciwko bankowi sprawę do sądu i w pozwie zażąda usunięcia WIBORU z umowy oraz nakazania bankowi zwrotu wszystkich rat zapłaconych przez czas obowiązywania umowy (w zakresie odsetek oprocentowanych WIBOR), to w toku tego procesu bank nie może domagać się od kredytobiorcy zwrotu kapitału na swoją rzecz. W tym celu bank musi wystąpić w osobnym powództwem.

Powyższy obowiązek zwrotu na rzecz banku całego kapitału kredytu nie ma jednak miejsca jeśli żądanie kredytobiorcy dotyczy jedynie wyeliminowania WIBOR-u z umowy. Wtedy kredyt jest obsługiwany dalej, tyle że kredytobiorca spłaca raty obliczone w inny, korzystniejszy dla niego sposób.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Wykreślenie hipoteki w przypadku unieważnienia umowy kredytowej

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 września 2021 r. o sygn. akt III CZP 28/21 „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy).”

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego niewątpliwie pozwala wykreślać hipoteki banków na mocy wyroku ustalającego w swojej sentencji nieważność umowy kredytu, bez konieczności wszczynania dodatkowych postępowań sądowych i bez potrzeby uzyskiwania zgody banku na taką czynność. Zgoda banku na wykreślenie hipoteki po prawomocnym wyroku ustalającym nieważność umowy kredytu nie jest konieczna. Aby doprowadzić do wykreślenia hipoteki wystarczy, aby do wniosku o wykreślenie hipoteki załączyć prawomocny wyrok, z którego sentencji wynika, że umowa na podstawie której doszło do wpisu hipoteki, jest nieważna. W postępowaniu wieczystoksięgowym, podobnie jak w każdym innym, sąd jest związany prawomocnym wyrokiem innego sądu. Jeśli orzeczenie ustala nieważność umowy kredytu, na podstawie której doszło kilkanaście lat temu do wpisania hipoteki, to taka hipoteka podlega wykreśleniu na podstawie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu. Wynika to z zasady akcesoryjności hipoteki, która nie może istnieć bez wierzytelności, którą zabezpiecza.

Powyższa ma jednak zastosowanie tylko do unieważnienia całej umowy kredytu. W przypadku wyeliminowania WIBOR-u, kredyt jest dalej spłacany przez kredytobiorcę. W mocy pozostają zabezpieczenia, w tym również hipoteka na rzecz banku.

*****

Ważne kwestie dotyczące spraw obejmujących sprawy kredytów w PLN odwołujących się do wskaźnika WIBOR poruszymy w najbliższych wpisach, które będą regularnie pojawiać się na Blogu Kancelarii.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR oraz waloryzowanych walutami obcymi (w tym frankiem szwajcarskim).

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zadać pytanie, skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*