• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Jak wygląda proces sądowy w sprawie kredytu z WIBOR? Część 1.

Paweł Galiński

08/08/2023

Brak komentarzy

WIBOR

Wobec coraz liczniejszych roszczeń kierowanych do banków a dotyczących umów kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wg wskaźnika WIBOR tym razem przyglądamy się przebiegowi postępowania sądowego w takich sprawach. W dzisiejszym wpisie na Blogu Kancelarii Radców Prawnych GALIŃSKI & KLEINA Odpowiadamy na kolejne najczęstsze pytania w sprawach WIBOR, dotyczące następujących kwestii: wysokości opłaty sądowej od pozwu, przebiegu postępowania oraz wymaganych dokumentów.

Jak jest liczona opłata sądowa od takiego pozwu?

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

Ustawodawca wyszedł z założenia, że konieczne jest wprowadzenie regulacji mających na celu uprzywilejowanie konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rodzinne w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Z tego względu wprowadził nową regulację zakładającą, że w tego rodzaju sprawach opłata jest ryczałtowa (stała) i wynosi 1000 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa jednak 20 000 zł, opłata obliczana jest na zasadach ogólnych, wskazanych w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (5%).

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Czy w toku takiej sprawy sąd powołuje biegłego? W jakiej specjalności?

W procesie zachodzi potrzeba dokładnego obliczenia, ile wyniosły nadpłaty rat wynikające z oparcia oprocentowania na współczynniku WIBOR. Innymi słowy, trzeba obliczyć różnicę pomiędzy kwotę, którą zapłacił bankowi kredytobiorca, a kwotą, którą faktycznie powinien zapłacić przy wyeliminowaniu WIBOR- u z umowy. Obliczeniem tych wartości w większości przypadków zajmie się biegły sądowy. W takiej sytuacji kredytobiorca (samodzielnie lub wspólnie z bankiem) zostanie zobowiązany do zapłaty zaliczki na wynagrodzenie biegłego. Co bardzo ważne, jeśli bank przegra proces sądowy, to sąd obciąży właśnie bank całości kosztu wynagrodzenia biegłego.

Jakie fakty podlegają dowodzeniu przed sądem w toku takiej sprawy?

W toku procesu powodowie będą zobowiązani wykazać:

 • fakt polegający na braku należytego poinformowania o ryzyku kredytowym przez bank. Brak przekazania jasnych i przystępnych informacji dotyczących możliwości zmiany wartości wskaźnika, jakim jest WIBOR 3M lub WIBOR 6M, w zależności od zawartej umowy.
 • brak możliwości negocjacji treści umowy, w tym kwestii oprocentowania oraz przyczyny braku zastosowania oprocentowania stałego przez pozwany bank.
 • że przekazanie informacji dotyczących ryzyka, jakie wynika z zastosowania zmiennej stawki oprocentowania, było niezrozumiałe i nie zostały przedstawione przez pozwany bank wszystkie dokumenty i regulaminy, w tym określające formułę kalkulowania stawki WIBOR, będące składowymi elementami zawartej umowy kredytowej.

Na obecnym etapie (sierpień 2023 r.), nie ma możliwości wskazania, ile może potrwać proces o ustalenie postanowienia umownego za niewiążące, tudzież stwierdzenia nieważności całej łączącej strony umowy kredytowej. Bazując jednak na doświadczeniu zdobytym w toku spraw frankowych należy spodziewać się że tego typu sprawa WIBORowa może potrwać w pierwszej instancji około roku. Zbliżony czas trzeba także przeznaczyć na postępowania apelacyjne.

Jaki dokumenty musi mieć kredytobiorca, aby założyć taką sprawę przed sądem?

W celu weryfikacji przez sąd czy umowa zawiera postanowienia abuzywne, istnieje konieczność załączenia jej treści do pozwu, wraz z załącznikami, które stanowiły jej integralną część.

Możliwe jest również załączenie do pozwu przeprowadzonych wyliczeń, w oparciu o które powód określił wartość przedmiotu sporu – wg nas będzie to konieczne w przypadku wnoszenia o uznanie za niewiążące postanowień dotyczących wskaźnika WIBOR.

Istnieje również konieczność uzyskania od pozwanego banku dokumentacji, dotyczącej dokonanych w trakcie trwania umowy wpłat rat kredytowych, ze szczegółowym wskazaniem kwoty spłaconego kapitału jak i kwot pobranych przez bank odsetek, prowizji czy też ubezpieczenia.

*****

Ważne kwestie dotyczące spraw obejmujących sprawy kredytów w PLN odwołujących się do wskaźnika WIBOR poruszymy w najbliższych wpisach, które będą regularnie pojawiać się na Blogu Kancelarii.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR oraz waloryzowanych walutami obcymi (w tym frankiem szwajcarskim).

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zadać pytanie, skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*