• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Sądy zaczynają unieważniać WIBOR w kredytach złotówkowych

Paweł Galiński

21/08/2023

Brak komentarzy

WIBOR

Kolejna dobra wiadomość dla kredytobiorców – sądy zaczynają unieważniać WIBOR w kredytach złotówkowych! Komentarz do wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 5 lipca 2023 r. sygn. akt I C 819/23.

Za falą pozwów związanych z kredytami „frankowymi”, do polskich sądów zaczynają trafiać sprawy kredytobiorców spłacających swoje zobowiązania w polskiej walucie. Związane jest to z obecnie rekordową wartością stawki WIBOR, która powoduje, w niektórych przypadkach, niemal podwojenie pierwotnej wysokości rat kapitałowo-odsetkowych, do których wpłacania na rzecz banków zmuszeni są kredytobiorcy.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Głównym argumentem spłacających jest kwestionowanie stawki WIBOR jako niemiarodajnej i podatnej na manipulacje. Za tym idzie żądanie usunięcia tego miernika ze wszystkich zobowiązań związanych z umową. Wydawać by się mogło, że kredytobiorcy są w tej sytuacji w lepszej pozycji, albowiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”) wyklucza sytuację, w której stawka referencyjna, jaką jest WIBOR, wyznaczana byłaby nagminnie w oparciu o dane hipotetyczne, z czym obecnie mamy do czynienia w Polsce.

Banki niezmiennie natomiast twierdzą, że ta argumentacja pozbawiona jest słuszności, albowiem WIBOR jest stawką obiektywną i niepodważalną. Nie może jednak umknąć uwadze, że wiele lat wcześniej w ten sam sposób starano się bronić mechanizmy towarzyszące kredytom „frankowym”, zaś finalne rozstrzygnięcie tego zagadnienia obserwować można w chwili obecnej i jest ono w przeważającej mierze korzystne dla kredytobiorców.

Taką też, korzystną dla spłacających argumentację przyjął Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w wyroku z dnia 5 lipca 2023 r. sygn. akt I C 819/23. Sąd ten uznał, że z umowy kredytowej należy usunąć główną składową oprocentowania, czyli wskaźnik WIBOR, pozostawiając w niej wyłącznie marżę banku w wysokości 1,70%. Innymi słowy, skutkiem tego wyroku jest sytuacja, w której na oprocentowanie kredytu powodów nie będą składać się już WIBOR oraz marża pozwanego banku, a wyłącznie będzie to sama marża. U podstaw takiego rozstrzygnięcia, podobnie jak w sprawach „frankowych”, legło uznanie poszczególnych postanowień umowy kredytu za niedozwolone, a co za tym idzie, bezskuteczne i niewiążące konsumenta – kredytobiorcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że orzeczenie jest wyrokiem zaocznym oraz jest nieprawomocne. Rozstrzygnięcie wydane zostało najpewniej na skutek bierności pozwanego banku w postępowaniu sądowym. Bank najprawdopodobniej nie przedstawił żadnej kontrargumentacji do roszczeń wysuwanych przez kredytobiorców, co doprowadziło do ich uwzględnienia w całości przez sąd. Sprawa może zostać rozpoznana ponownie, o ile bank, w terminie przepisanym prawem, złoży środek odwoławczy zawierający zarzuty oraz dowody na ich poparcie. W innym wypadku orzeczenie się uprawomocni z korzyścią dla kredytobiorców.

Pomimo że sprawa nie została jeszcze prawomocnie zakończona, takie orzeczenie sądu daje nadzieję na uwolnienie się od obowiązku ponoszenia rażąco zwiększonych zobowiązań przez osoby spłacające kredyt w polskiej walucie. Wyrok ten może w przyszłości wyznaczyć pewien trend, skłaniając sądy do dokładnego rozważenia zgodności zapisów umownych z wykładnią przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego.

*****

Ważne kwestie dotyczące spraw Frankowiczów oraz Złotówkowiczów poruszymy regularnie na Blogu Kancelarii.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR oraz waloryzowanych walutami obcymi (w tym frankiem szwajcarskim).

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zadać pytanie, skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

 

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Maciej Smoliński

Aplikant radcowski

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*