• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Paweł Galiński

23/02/2024

Brak komentarzy

Prawo spadkowe

Co warto wiedzieć na temat prawa spadkowego? Czy sprawa spadkowego to jednolite zagadnienie czy też jest trochę inaczej? Jak przebiega sprawa spadkowa? Na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w naszym dzisiejszym wpisie na Blogu.

Czym jest sprawa spadkowa?

Każda ze spraw spadkowych dzieli się na dwa etapy, czyli wyróżniamy sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, zwane „sprawą spadkową”, ma na celu ustalenie kto nabył spadek i czy nastąpiło to na podstawie testamentu, czy też ustawy. Spadek obejmuje ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci oraz przechodzących na jego następców prawnych. Po zakończeniu tego postępowania sąd wydaje postanowienie, z którego wynika, kto jest spadkobiercą po zmarłym i w jakiej części (ułamku) przysługuje mu prawo do majątku zmarłego.

Wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia:

 • ustawowe, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu,
 • testamentowe, kiedy spadkodawca pozostawił testament.

Jak przebiega rozprawa spadkowa?

Jak każda sprawa cywilna, sprawa dotycząca stwierdzenia nabycia spadku rozpoczyna się od wywołania sprawy. Po wywołaniu sprawy, wszyscy obecni wchodzą na salę rozpraw i sąd sprawdza obecność. Na sprawie spadkowej musi być obecny przynajmniej jeden ze spadkobierców. Może to być spadkobierca ustawowy lub testamentowy.

Następnie sąd odbiera od uczestników postępowania stanowiska i przystępuje do odebrania zapewnienia spadkowego. Należy dodać, że zapewnienie spadkowe nie może zostać złożone przez pełnomocnika.

Gdy osoba wezwana przez sąd do udziału w sprawie nie może stawić się w sądzie osobiście, może złożyć wniosek o rozprawę on-line.

O co może zapytać sąd na sprawie spadkowej? – przykładowe pytania

Ze strony sądu należy spodziewać się następujących pytań:

 1. Kiedy spadkodawca zmarł i jakie było jego ostatnie miejsce zamieszkania?
 2. Czy spadkodawca w dacie śmierci był żonaty/zamężny?
 3. Czy spadkodawca miał dzieci? Czy dzieci pochodziły ze związku małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego? Czy spadkodawca przysposobił dzieci? Czy miał dzieci, które zmarły?
 4. Czy zmarły pozostawił testament?
 5. Czy wcześniej toczyła się już sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i czy po zmarłym sporządzony został przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia?
 6. Czy którykolwiek ze spadkobierców odrzucił spadek?
 7. Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo (firma)?

Ponadto, w przypadku ustalenia, że zmarły był kawalerem/panną/wdowcem/wdową, sąd zapyta, czy żyją jego rodzice. Jeśli rodzice nie żyją, sąd zapyta o rodzeństwo, następnie o dziadków i zstępnych dziadków.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu sąd zada także pytania związane z samym testamentem. Testamenty mogą się różnić co do formy. Co do zasady, jeśli testament został sporządzony u notariusza, dodatkowych pytań nie będzie za wiele.

W przypadku natomiast, gdy testament został sporządzony własnoręcznie i zawiera dodatkowe postanowienia (zapis, polecenie), jego treść nie jest jednoznaczna lub też jeśli spadkobierca pozostawił kilka testamentów, pytań może być dużo. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (np. grafologa). Nierzadko występują sytuacje, gdy spadkobierca lub spadkobiercy kwestionują ważność testamentu z powodu sfałszowania podpisu, czy też braku zdolności spadkodawcy do testowania. W takim wypadku sąd musi zgromadzić dokumentację medyczną spadkodawcy, a następnie powołuje biegłych lekarzy, często wielu różnych specjalności, aby ocenić świadomość spadkodawcy.

Jak widać, sprawa o stwierdzenie nabycia spadku się być prosta, jednakże w jej toku mogą się pojawić różne problemy, z którymi musi uporać się sąd jak i uczestnicy postępowania.

Jakie pytania nie powinny paść podczas sprawy spadkowej?

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie pyta o skład spadku, czyli o nieruchomości, pieniądze, wartościowe przedmioty, albowiem te kwestie rozstrzygane są w sprawie o dział spadku.

Na końcu należy przypomnieć, że po zakończeniu sprawy spadkowej, nabycie spadku należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. Jest to obowiązek, jaki ciąży na spadkobiercach, a termin na dokonanie tej czynności przez spadkobierców wynosi 6 miesięcy od uprawomocnienia się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia termin liczony jest od dnia zarejestrowania aktu.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

*****

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych kobiet prowadzących lub chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

 

Paweł Galiński

Partner, Radca prawny

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*