• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Można odzyskać 75 proc. podatek od nieujawnionych dochodów – jest jednak na to tylko miesiąc

Joanna Kleina

22/08/2013

Brak komentarzy

Podatki

W dniu 18 lipca br. Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok w którym stwierdził, że obowiązujące w latach 1998 – 2006 przepisy prawa podatkowego, regulujące kwestie opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł, są niezgodne z Konstytucją. Wyrok ten tworzy zupełnie nowy stan prawny i daje wielu podatnikom szansę na odzyskanie zapłaconego już podatku, nawet w przypadku gdy w sprawie zapadła ostateczna decyzja lub wyrok sądu. Jednakże, aby skorzystać z tej możliwości, należy się spieszyć, ponieważ na złożenie wniosku jest tylko miesiąc od daty publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. Na dzień dzisiejszy wyrok nie został jeszcze opublikowany, jednakże powinno to nastąpić w najbliższych dniach.

Dotychczas podatnicy w stosunku do których organy skarbowe wszczęły postępowanie w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji ponieważ przepisy prawa w tym zakresie były nieprecyzyjne, co dawało urzędnikom skarbowym dużą swobodę w ich interpretacji, z reguły na niekorzyść podatnika. Sytuacja uległa istotnej zmianie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy określające sposób ustalenia podstawy opodatkowania stawką 75 proc. zostały skonstruowane nieprawidłowo, wobec czego organy skarbowe nie mogły na ich podstawie wydawać decyzji. Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczy co prawda decyzji za lata 1998 – 2006, jednakże, z uwagi na to, że przepisy w tym zakresie nie uległy istotnej zmianie po roku 2006 należy sądzić, że analogiczne zarzuty można postawić także aktualnym regulacjom. Można oczekiwać, że sprawa ta również znajdzie swój finał w Trybunale Konstytucyjnym.

Co może w chwili obecnej zrobić podatnik, wobec którego została wydana decyzja o 75 proc. podatku, jeżeli chce odzyskać pieniądze? Osoba taka powinna złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. Na złożenie wniosku jest miesiąc od daty publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. Wniosek, co do zasady, powinien być skierowany do Dyrektora Izby Skarbowej. Organ skarbowy, do którego skierowano żądanie, powinien po przeprowadzeniu wznowionego postępowania uchylić w całości lub w części decyzję dotychczasową i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub umorzyć postępowanie w sprawie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie można wykluczyć, iż w poszczególnych sytuacjach organy skarbowe będą starały się odmówić zwrotu pieniędzy na rzecz podatnika, powołując się na przepisy prawa podatkowego regulujące kwestie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając to na względzie warto składając taki wniosek zasięgnąć porady u specjalisty.

Joanna Kleina

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*