• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wyrok sądu pracy a przychód pracownika

Paweł Galiński

27/08/2013

Brak komentarzy

Podatki

Czy w przypadku gdy sąd pracy przyzna pracownikowi w treści wyroku określoną kwotę to tego typu należności powinny być zwolnione od podatku ? W ocenie Ministra Finansów nie, ponieważ należności te mają swoje źródło w stosunku pracy, zaś wszelkie przysporzenia otrzymane przez pracownika na tej podstawie są opodatkowane.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na gruncie następującego stanu faktycznego. Pracodawca odmówił wypłacenia pracownikowi odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego sąd wyrokiem zasądził dochodzone roszczenie na rzecz pracownika. Pracownik chciał dowiedzieć się czy od zasądzonej odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej powinien zapłacić podatek dochodowy.

Minister Finansów odpowiedział, że w takim przypadku podatek dochodowy powinien zostać zapłacony. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że w polskim systemie prawa obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione ustawowo. Jako przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. W ocenie Ministra Finansów przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy.

Minister Finansów przyznał jednocześnie, że przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość zwolnienia od opodatkowania odszkodowań zasądzonych przez sądy powszechne. Nie każde jednak świadczenie przyznane przez sąd ma charakter odszkodowania. Tym samym też nie każde świadczenie zasądzone wyrokiem sądowym korzysta ze zwolnienia. Odszkodowanie to szczególny rodzaj świadczenia polegającego na naprawieniu szkody. Odszkodowanie ma służyć naprawieniu uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych. W analizowanym przypadku brak jest jednocześnie przesłanek aby uznać świadczenia zasądzone na podstawie wyroku za odszkodowanie. Przyznana bowiem przez sąd odprawa i nagroda jubileuszowa nie stanowią odszkodowania i nie mają charakteru odszkodowawczego a tym samym nie korzystają ze zwolnienia.

  • Interpretacja indywidualna z 23 lipca 2013 r. nr IBPBII/1/415-492/13/MK – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*