• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Sprzedaż nieruchomości o czym warto pamiętać

Joanna Kleina

03/09/2013

Brak komentarzy

PIT

Sprzedaż nieruchomości to długotrwały proces – ogłoszenia, pośrednicy, pokazywanie nieruchomości zainteresowanym, negocjacje cenowe, wizyta u notariusza. Kiedy transakcja dobiega końca, sprzedawca oddycha z ulgą. To jednak jeszcze nie wszystkie formalności. Sprzedając nieruchomość warto pamiętać o możliwych konsekwencjach podatkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty ich nabycia (w drodze darowizny, dziedziczenia czy zakupu), jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Wysokość podatku oraz zasady jego obliczania są uzależnione od daty nabycia nieruchomości. To zaś oznacza, że np. sprzedaż mieszkania dokonana w 2012 r., odziedziczonego w roku 2008 będzie opodatkowana na zasadach określonych w ustawie obowiązującej w roku 2008.

Ustawa podatkowa przewiduje jednak zwolnienia z opodatkowania takich transakcji, po spełnieniu określonych warunków. I tak właściciele nieruchomości nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. będą mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej.

Z kolei sprzedając nieruchomość nabytą po 31 grudnia 2008 r., można skorzystać z ulgi związanej z wydatkowaniem środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

W kolejnych dniach będziemy publikować informacje dotyczące możliwości skorzystania z poszczególnych zwolnień. Dzisiaj kilka uwag dotyczących ulgi meldunkowej, a więc możliwości uniknięcia podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Opodatkowanie dochodu

W przypadku sprzedaży takiej nieruchomości, opodatkowaniu podlega dochód uzyskany przez podatnika. Przykładowo – jeśli podatnik kupił w lipcu 2008 r. mieszkanie za 150.000 zł, a następnie sprzedał je w maju 2013 r. za kwotę 250.000 zł, to jego dochód będzie stanowiła kwota 100.000 zł. Może on ją pomniejszyć o koszty sprzedaży, a więc o wydatki na ogłoszenia o sprzedaży, prowizję dla pośrednika czy koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jeśli w trakcie posiadania nieruchomości jej właściciel poniósł nakłady zwiększające jej wartość, również może on odliczyć ich wartość od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie rachunków i faktur VAT, warto więc zachować je nawet po sprzedaży mieszkania, na wypadek ewentualnej kontroli.

Jaki jest podatek od sprzedaży?

Podatek od sprzedaży wynosi 19% od dochodu obliczonego według powyżej opisanych zasad.

Podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dla rozliczenia podatku nie ma odrębnego formularza. Obliczony podatek należy wykazać w deklaracji rocznej.

Ulga meldunkowa

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży na podstawie tzw. ulgi meldunkowej. Jeśli podatnik był zameldowany w sprzedawanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, nie zapłaci podatku. Aby ulga meldunkowa zadziałała, należy złożyć nie później niż z rocznym rozliczeniem podatkowym za rok, w którym sprzedano nieruchomość oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi. Oświadczenie takie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym do złożenia rocznego rozliczenia podatkowego.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*