• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Premia dla pracownika może być kosztem podatkowym przed datą jej wypłaty

Joanna Kleina

16/02/2014

Brak komentarzy

CIT, Podatki

W interpretacji indywidualnej z grudnia 2013 r. Minister Finansów zaprezentował stanowisko, że premie regulaminowe wypłacone lub postawiona do dyspozycji pracownika zgodnie z zasadami wewnętrznymi obowiązującymi u pracodawcy stanowią dla niego koszt podatkowy za okres za który przysługują pod warunkiem, że zostały wypłacone w terminach przewidzianych przez przepisy prawa pracy.

Interpretacja ta wydana została na gruncie następującego stanu faktycznego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) zatrudnia pracowników. Spółka posiada Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dotyczący zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Spółka ustaliła zasady wypłaty pracownikom premii z których wynika, że premia ma charakter regulaminowy: po spełnieniu określonych przesłanek pracownik ma zawsze prawo do premii. Z dokumentów wewnętrznych Spółki wynika także, że powyżej opisana premia jest wypłaca razem z wynagrodzeniem, tj.: do dnia 10-tego miesiąca po zakończeniu kwartału w przypadku premii miesięcznych; do dnia 10-tego stycznia po zakończeniu roku w przypadku premii rocznej.

Oceniając powyższy stan faktyczny Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT należności z tytułu stosunek pracy wypłacane przez zakład pracy stanowią koszt podatkowy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności stanowią koszt podatkowy w momencie ich faktycznej wypłaty. Premia wypłacana pracownikowi zgodnie z zapisami ZUZP stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym m.in. nagrody.

  • Interpretacja indywidualna z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-357/13-2/IR –  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*