• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowe zasady odliczania VAT od 1 kwietnia

Paweł Galiński

02/04/2014

Brak komentarzy

Podatek VAT, Podatki

W dniu 1 kwietnia 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W rezultacie zmianie uległy także zasady dotyczące odliczania podatku VAT od zakupów paliwa do tych aut.

W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (także samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wydatki te będą odliczane na zasadach ogólnych, tj. będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Jednakże, w przypadku gdy zakupione paliwo przeznaczone będzie  do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych (tzn. do działalności gospodarczej i do celów prywatnych) wówczas wysokość odliczenia podatku będzie uzależniona od rodzaju pojazdu samochodowego, tj.:

1) do 30 czerwca 2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia podatku od nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu:

– samochodów osobowych;

– pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Zakaz odliczania podatku od nabywanych paliw dotyczy zatem pojazdów, w stosunku do których od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od paliw wykorzystywanych do ich napędu.

2) przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

źródło: www.mf.gov.pl

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*