• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Odzyskanie podatku po latach – zapomniane dowody

Joanna Kleina

05/05/2014

Brak komentarzy

Podatki

W praktyce naszej Kancelarii bardzo często spotykamy się z sytuacjami w których podatnicy mówią nam, że przed laty, w trakcie postępowań podatkowych, zapomnieli poinformować urząd skarbowy o pewnych okolicznościach sprawy lub przedstawić dodatkowe dokumenty (umowy, zaświadczenia, certyfikaty itp.). Sprawa została już zakończona ostateczną decyzją organu podatkowego, czasami wszczęte zostało nawet postępowanie egzekucyjne i na tym etapie podatnicy zgłaszają się z pytaniem:

Czy można jeszcze coś zrobić aby uratować ich przed koniecznością zapłaty podatku wraz z narosłymi od tego czasu odsetkami ?

W naszej ocenie w takich przypadkach z reguły warto się podjąć próbę uratowania się przed koniecznością zapłaty podatku i wykorzystać do tego celu wszystkie możliwości prawne, jakie oferuje nam ordynacja podatkowa. Mamy tu w szczególności na myśli regulacje prawne pozwalające „reaktywować” zakończone kilka lat temu postępowanie podatkowe. W tym celu wykorzystać można przepisy ordynacji podatkowej o wznowieniu postępowania. Z przepisów wynika bowiem, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.

Jeżeli więc podatnik zapomniał poinformować urząd skarbowy o jednej z umów, które zawarł ze swoim kontrahentem lub nie powołał na świadka osoby, która mogła by przedstawić istotne, nowe informacje w danej sprawie podatkowej, to w takich przypadkach organ podatkowy powinien wznowić postępowanie w jego sprawie. Warto pamiętać, że po wznowieniu sprawa może zakończyć się pozytywnie dla podatnika i urząd nie będzie domagał się zapłaty podatku.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Joanna Kleina

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*