• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wynajem kwater przez pośrednika a karta podatkowa

Paweł Galiński

19/08/2014

Brak komentarzy

Interpretacje podatkowe, Podatki

Jeżeli podatnik wynajmuje pokoje turystom i zdecyduje się skorzystać z usług pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, to utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Takie stanowisko przedstawione zostało w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 15 lipca 2014 r.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik (Wynajmujący), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem pokoi gościnnych (ich łączna liczba nie przekracza 12). Formą opodatkowania działalności jest karta podatkowa. W przyszłości jednak osoba ta zamierza podpisać umowę z podmiotem zajmującym się pośrednictwem w pozyskiwaniu turystów. Pośrednik przyjmowałby w jego imieniu rezerwacje i płatności od turystów, które następnie przekazywałby mu po potrąceniu swojej prowizji. Wynajmujący jednak także sam przyjmowałby rezerwacje we własnym zakresie (z pośrednikiem wymieniałby się na bieżąco informacją o zajętych pokojach).

W ocenie Wynajmującego, usługa pośrednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi jest usługą specjalistyczną, a co za tym idzie skorzystanie z takich usług nie powoduje utraty prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej.

Minister Finansów nie podzielił stanowiska podatnika.

Uzasadniając swoją decyzję MF wskazał, że z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej jest m.in. korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych. W ocenie MF za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

MF nie zgodził się więc z podatnikiem, że działalność podmiotu w zakresie świadczenia pośrednictwa w przyjmowaniu rezerwacji, tzn. taka, która jest potrzebna i zarazem pożądana, by móc zaspokoić rosnące oczekiwania klientów i zarazem by móc prowadzić działalność wynajmu pokoi mieści się w pojęciu „usług specjalistycznych”. W przypadku działalności podatnika za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu usług wynajmu pokoi, które są niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi, tj. np. usługi gastronomiczne czy też usługi porządkowe. MF podkreślił, że usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów to czynności związane ściśle z realizacją usług wynajmu pokoi, są jej etapem. Niemniej – wbrew twierdzeniom podatnika – nie są to usługi niezbędne, albowiem wynajem pokoi może mieć miejsce bez korzystania z tego typu usług. Zatem niewątpliwie usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów przyczyniają się do zwiększenia liczby potencjalnych klientów, a co za tym idzie – przychodów, lecz nie można uznać ich za usługi specjalistyczne w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedstawione w tym miejscu rozstrzygnięcie MF należy ocenić krytycznie. Organ podatkowy nie wziął bowiem pod uwagę, że zakres czynności wykonywanych przez Podatnika (Wynajmującego) oraz podmiot pośredniczący w wynajmie kwater jest odmienny: ten pierwszy podmiot uzyskuje bowiem przychody z oddawania w najem pomieszczeń, zaś drugi zarabia na tym, że pobiera prowizję od obrotu generowanego przez Wynajmującego. Dodatkowo trzeba zauważyć, że profil działalności obu podmiotów jest całkowicie odmienny: w pierwszym przypadku aby uruchomić działalność w zakresie wynajmu trzeba dysponować lokalem/budynkiem w miejscowości atrakcyjnej turystycznie, zaś w drugim przypadku aktywność w zakresie pośrednictwa można prowadzić bez angażowania tego typu środków – z praktyki wynika, że pośrednicy z reguły działają wyłącznie w sieci internet. MF zdaje się także nie dostrzegać faktu, że obecnie większość obiektów turystycznych aby sprzedać oferowane przez siebie noclegi musi korzystać z oferty pośredników, co w konsekwencji powoduje, że tego rodzaju usługi należy uznać za niezbędne.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lipca 2014 r., ITPB1/415-441/14/AD, LEX nr 234719

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*