• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Opodatkowanie reklam w internecie – korzystne zmiany

Paweł Galiński

26/09/2014

Brak komentarzy

Interpretacje podatkowe, PIT

Z wielką satysfakcją informujemy, że po wielu latach kontrowersji w tym zakresie Minister Finansów zmienił zdanie odnośnie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez właścicieli stron internetowych. Nowe podejście MF jest bardzo korzystne dla podatników, którzy posiadają prywatne strony internetowe cieszące się znaczną popularnością wśród internautów, umożliwia im bowiem stosowanie ryczałtowej stawki 8,5 proc. od przychodu.

Zdaniem MF osoba fizyczna, która udostępnia na stronie internetowej miejsce reklamowe za wynagrodzeniem, uzyskuje przychód z tytułu umowy o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Oznacza to, że podatnik jest uprawniony do wybrania rozliczenie na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W razie zdecydowania się na taką formę rozliczenia zapłaci wówczas podatek w wysokości 8,5 proc. przychodu. Należy jednocześnie zastrzec, że taką możliwość mają tylko osoby fizyczne, które nie zarabiają na reklamach w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

W dotychczas prezentowanym stanowisku MF twierdziło, że umowa stanowiąca podstawę do udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, m.in. w celach reklamowych, jest umową nienazwaną, której nie można jednoznacznie przypisać cech umowy najmu lub dzierżawy, co w konsekwencji wykluczało możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu.

Podatnicy od wielu lat regularnie kwestionowali takie podejście MF i ich argumenty znajdowały uznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 9 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1548/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 60/10; wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2485/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 25/10; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1305/11, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1448/10).

W swoich wyrokach sądy administracyjne uznawały, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. Sądy słusznie podkreślały, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 5 września 2014 r., DD2/033/55/KBF/14/RD-75000

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*