• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wynajem mieszkań dla turystów także na ryczałcie

Paweł Galiński

16/10/2014

Brak komentarzy

Podatki

Minister Finansów zmienił w ostatnim czasie swoje stanowisko odnośnie możliwości korzystania przez osoby wynajmujące posiadane przez siebie lokale mieszkalne na potrzeby turystów (krótkie pobyty 2-3 dniowe). Dotychczas MF twierdził, że osoba mająca kilka mieszkań, która wynajmuje je na krótkie pobyty dla turystów powinna być uznana za prowadzącą w tym zakresie działalność gospodarczą, co wykluczało prawo do opodatkowania przychodów wg stawki ryczałtowej. Aktualnie MF zliberalizował swoje podejście do tej kwestii i uznaje, że taka osoba może opodatkować przychody wg ryczałtowej stawki 8,5 proc. Przykładem tego nowego stanowiska MF może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r., IPPB1/415-630/14-4/EC.

Korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie zostało wydane na gruncie następującego stanu faktycznego. Podatnik posiada dwa lokale mieszkalne, które zamierza wynajmować. Przedmiotowe lokale nie są i nigdy nie byty składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą. Umowy najmu będą zawierane co do zasady na krótkie okresy np. 2-3 dni, tydzień, miesiąc – w zależności od zainteresowania. Najemcy pozyskiwani będą poprzez reklamę na portalach internetowych. Obok wynajmu lokali mieszkalnych podatnik nie będzie świadczył na rzecz najemców usług typu hotelowego, takich jak: recepcja, sejm, organizacja wycieczek itp.

Na gruncie tak opisanego stanu faktycznego MF uznał, że podatnik ma prawo opodatkować najem wg ryczałtowej stawki 8,5 proc. Jednocześnie organ podatkowy zaznaczył, że dla celów podatku PIT zawarcie umowy najmu powinno zawsze być rozpatrywane przy uwzględnieniu definicji działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli z analizy konkretnego stanu faktycznego wyniknie, że zawarcie umowy najmu odbyło się w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej to przychód z tego rodzaju umowy kwalifikuje się do źródła działalność gospodarcza. Natomiast jeżeli umowy najmu mają charakter incydentalny (a nie ciągły), to uzasadniona jest kwalifikacja przychodów do źródła „wynajem prywatny”.

Komentując powyższe rozstrzygnięcie MF należy stwierdzić, że jest ono niewątpliwie krokiem we właściwą stronę ponieważ przepisy podatkowe nie uzależniają prawa do stosowania ryczałtu 8,5 proc. od długości trwania umowy najmu. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że MF pozostawiło sobie kompetencję do weryfikacji każdego stanu faktycznego pod kątem czy aktywność podatnika nie wykracza poza czysty wynajem lokali, co w rezultacie może zakwalifikować ją do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe oznacza więc, że podatnicy planujący tego typu działania przed ich podjęciem zawsze powinni zasięgnąć specjalistycznej porady w zakresie prawa podatkowego.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r., IPPB1/415-630/14-4/EC

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*