• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Pełne odliczenie VAT nawet jeśli parkujesz pod domem

Paweł Galiński

30/01/2015

Brak komentarzy

Podatek VAT, Podatki

Dyrektorzy Izb Skarbowych w wydawanych interpretacjach wskazują, że podatnik w celu odliczenia 100 % VAT przy wykorzystywaniu pojazdu firmy wyłącznie do celów służbowych powinien wprowadzić odpowiednie regulaminy, zarządzenia oraz podjąć „dodatkowe działania zabezpieczające ich wykonanie“ np. nadzór GPS. Zasady używania samochodów służbowych powinny obiektywnie potwierdzać, że nie ma nawet potencjalnej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych, co w praktyce jest często niewykonalne.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 23 września 2014 r., sygn. IPTPP4/443-447/14-4/MK stwierdził, że fakt dokonywania zapłaty za prywatne użytkowanie samochodu pracodawcy nie potwierdza, że samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Nasuwa się więc niekorzystny dla podatników wniosek, że w praktyce należy pogodzić się z 50 % odliczeniem VAT, skoro w ocenie organów podatkowych zawsze istnieje potencjalne ryzyko użycia pojazdu do celów prywatnych przez pracowników. Czasem rozwiązaniem może być całkowite oddanie samochodu w odpłatne używanie pracownikowi. Często jednak takie działanie jest niekorzystne biznesowo, w tym również z punktu widzenia kwoty jaką pracownik byłby obciążany.

Należy jednak z satysfakcją odnotować, że w ostatnim czasie pojawiło się pierwsze korzystne dla podatników orzeczenie sądu administracyjnego w tym temacie – wyrok WSA  w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt. I SA/Kr 1834/14).

W orzeczeniu tym sąd uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku vat w pełnej wysokości, ponieważ spełnione są warunki uznawania pojazdu samochodowego jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika – pomimo, że podatnik parkował samochód osobowy pod swoim domem skąd codziennie dojażdżał do klienta w celu świadczenia na jego rzecz usług. Sąd uznał, że dojazdy podatnika z miejsca zamieszkania do klientów bądź do siedziby firmy są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodu. Sąd zaznaczył także,  że nie istnieje możliwość całkowitego i absolutnego wykluczenia ryzyka użycia samochodu do celu prywatnego, co nie może stawiać podatnika w niekorzystnej sytuacji w kwestii rozliczenia VAT-u.

Jak wskazuje w/w orzeczenie dobra polityka samochodowa powinna składać się z regulaminu korzystania z samochodów oraz konkretnych umów powierzenia mienia pracownikom. Ponadto powinna być dostosowana do specyfiki działalności danej firmy.  Istnienie regulaminu posłuży stworzeniu przejrzystych i obiektywnych zasad, które znane będą wszystkim pracownikom. Powinna regulować kwestie rozliczeń w firmie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT), a także na gruncie VAT w związku z użytkowaniem samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych. Na gruncie podatku VAT konieczne jest bardzo precyzyjne uregulowanie zasad korzystania z samochodów służbowych w celu uniknięcia zakwestionowania przez izby skarbowe 100 % odliczania VAT w przypadku korzystania z pojazdów firmowych przez pracowników wyłącznie do celów służbowych.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*