• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

SN: Członek spółdzielni także bez wkładu

Paweł Galiński

08/07/2015

Brak komentarzy

Prawo spółdzielcze

Dnia 3 lipca 2015 r Sąd Najwyższy rozstrzygnął niejednolitą w orzecznictwie kwestię dotyczącą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Art.15 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi bowiem, iż w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. Przedmiotem orzeczenia natomiast była kwestia czy realizacja roszczenia osoby bliskiej o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia może uzależniać od spełnienia dodatkowych warunków, takich jak np. wniesienie wkładu mieszkaniowego.

Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 614/14 orzekł, iż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie uzależnia wstąpienia w prawa po zmarłym od żadnych warunków. Nie można zatem uzależniać przyjęcia danej osobowy (spadkobiercy) w poczet członków spółdzielni i zawarcia umowy od spełnienia dodatkowych czynności. Roszczenie o przyjęcie do spółdzielni przysługuje określonym w  ustawie osobom bezwarunkowo. Kwestie wkładu mieszkaniowego czy rozliczenia świadczeń na rzecz spółdzielni nie mogą stanowić przesłanek wstąpienia w poczet członków spółdzielni. Spółdzielnia ma obowiązek taka osobę przyjąć, a dopiero później rozliczać ją z zaległości czy obowiązku wniesienia wkładu.

Warto przypomnieć, że w takich sytuacjach sądy niejednokrotnie już orzekały zupełnie inaczej niż SN. Przykładem może być orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który w wyroku z 6 lutego 2014 r. (I ACa 717/13) uznał, że warunkiem ustanowienia prawa lokatorskiego dla osoby bliskiej jest wniesienie wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej lokalu. Należy mieć nadzieję, iż takie – korzystne dla wszystkich potencjalnych członków spółdzielni mieszkaniowych – stanowisko SN ujednolici praktykę w spółdzielniach oraz rozwieje liczne wątpliwości podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt: IV CSK 614/14

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*