• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Jesteś twórcą? Sprawdź czy Ty także możesz płacić 8% VAT !

Dotychczas regułą było, że osoby działające jako indywidualni twórcy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (projektanci, graficy, twórcy stron www itp.) do wszystkich wykonywanych dotychczas zleceń stosowały  podstawową jednolitą stawkę podatku VAT tj. 23% (wcześniej 22%). Wszystko wskazuje jednak, że wydawane w ostatnim czasie interpretacje podatkowe są bardziej korzystne dla tworców. Ministerstwo Finansów uznaje bowiem za prawidłowe stanowisko tych osób, które twierdzą, że usługi przez nich wykonywane wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworów podlegają odpodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zachęcam do zapoznania się z pełną treścią tego wpisu.

Jak było dotychczas ?

Do roku 2013 Minister Finansów odmawiał uznania korzystnej dla twórców interpretacji przepisów. Jako przykład można podać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2013 r. (IBPP3/443-110/13/AZ).  Sprawa dotyczyła podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług projektowania wnętrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na nabywcę. Przedmiotem sprzedaży (umowy) była usługa przygotowania projektu oraz pozostałe obowiązki projektanta wnętrz, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przygotowanego projektu. Wnioskodawca świadcząc usługi, działał jako indywidualny twórca/artysta wykonawca, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za zrealizowane usługi otrzymywał wynagrodzenie w formie honorarium. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak wówczas, iż nie jest prawidłowe twierdzenie, że wnioskodawca podlegał opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.  Zaznaczył on, iż sam „przejaw działalności twórczej” nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego. Podkreślił, że nie każdy projekt spełnia przesłanki w rozumieniu ww. ustawy co dotyczyło przede wszystkim projektów zawierających „przetwarzalne, nieoryginalne rozwiązania”, a wnioskodawca jako projektant wnętrz nie podlega ochronie autorsko-prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nowe podejście Ministra Finansów

Co ciekawe, całkiem inne stanowisko przyjął dwa lata później. Stwierdził w interpretacji, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Wnioskodawca w treści zapytania do Ministra Finansów wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i działa jako indywidualny twórca. Jest on podatnikiem podatku od towarów i usług. Zadał on pytanie – „Czy usługa wykonania projektu aranżacji wnętrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%”. Zdaniem wnioskodawcy wykonywana przez niego usługa aranżacji wnętrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 181 do ww. ustawy,  który stanowi że „Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że wnioskodawca jest twórcą projektów aranżacji wnętrz w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż tworzone przez wnioskodawcę projekty spełniają definicję utworów, gdyż są oryginalne, niepowtarzalne i innowacyjne. Ponadto są rezultatem długotrwałej pracy, są tworem intelektu. Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, w którym to on uważał, że skoro projekty aranżacji wnętrz są wytwarzane przez niego jako twórcę, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, które zgodnie z umową przenosi na klienta, a wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich wypłacane jest w formie honorarium, to czynność ta jest opodatkowana stawką VAT 8%.

Warto także odnotować, że już wcześniej sporadycznie zdarzało się aby korzystne dla podatników stanowisko prezentowane było w poszczególnych interpretacjach. Jako przykład takiego rozstrzygnięcie wskazać można np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2014 r. IPPP1/443-1309/13-2/MP.

Korzystna zmiana i co teraz ?

Podsumowując trzeba stwierdzić, że opisana w tym miejscu praktyka organów jest kolejnym dowodem na to, że w polskich podatkach nic nie jest pewne w stu procentach, zaś identyczna sytuacja może być w ciągu roku oceniona w sposób całkowicie odmienny jeżeli chodzi o konsekwencje podatkowe. Biorąc to pod uwagę można zauważyć, że zmienność orzecznictwa organów podatkowych należy ocenić co do zasady negatywnie, jednakże, z uwagi na to, że w praktyce organów skarbowych czasami występują pewne „trendy”, które mogą być korzystne dla podatników, to z perspektywy twórców uważam, iż w obecnej chwili warto zastanowić się nad tym czy nie warto byłoby postarać się o potwierdzenie przez urząd, że nasza działalność także może korzystać z opodatkowania wg stawki VAT 8%. Kwestia stawki podatku może mieć w szczególności bardzo istotne znaczenie dla tych twórców, którzy swoją ofertę kierują do klientów indywidualnych (konsumentów), którzy muszą w całości ponieść ekonomiczny koszt podatku VAT w przeciwieństwie do nabywców z rynku profesjonalnego, którzy jako podatnicy podatku VAT mają z reguły możliwość zneutralizować wpływ tego podatku na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

2 komentarze

 1. Michał says:

  Bardzo ciekawy artykuł. Przystępnie napisany. Mam jednak pytanie. Pracuje w spółce z o. o. Na umowę o prace, wykonuje zdjęcia, miedzy innymi sesje ślubne, rodzinne itp czy filmy z uroczystości i reklamowe. Czy moja firma może wystawiać faktury z 8% VAT? Jesli jest potrzeba do każdej faktury bedzie sporządzana umowa przeniesienia/licencji do praw autorskich – nie wiem jaka firma aby nasza firma mogła korzystać z tych zdjeć do portfolio.

  • Paweł Galiński says:

   Postawione przez Pana pytanie dotyczy indywidualnego doradztwa podatkowego – w celu uzyskania informacji proszę o kontakt z naszą Kancelarią.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*