• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Sprzedaż antyków na allegro a podatki (VAT)

Dość często można spotkać się z sytuacją w której spadkobiercy postanawiają pozbyć się odziedziczonych po przodkach kolekcji antyków: mebli, odznaczeń, znaczków czy też monet. W takim przypadku z reguły wykorzystuję do tego celu sprzedaż przez internet m.in. za pośrednictwem popularnych portali aukcyjnych, takich jak allegro. Jeżeli kolekcja zgromadzona przez przodków była znacznych rozmiarów, sprzedaż jej może zająć dość dużo czasu i przynieść spore dochody. W związku z tym osoby prowadzące sprzedaż przez internet co raz częściej stają się obiektem zainteresowania organów podatkowych. W tym wpisie chciałbym przedstawić bliżej przykład osoby, która sprzedawała za pomocą konta na allegro pokaźną kolekcję monet.

Podatnik od końca lat. 80 XX w. jest kolekcjonerem monet. W 1999 r. odziedziczył m.in. kolekcję monet (ok. 960 sztuk). Zbieranie monet było jednym z jego hobby, nie zajmował się tą aktywnością nigdy w sposób profesjonalny, nie prowadził także działalności gospodarczej.  Około 2006 r. podjął decyzję, że powinien wyprzedać część posiadanej kolekcji (m.in. monety nie pasujące do jego zbiorów, powtarzające się itp.). W związku z tym w latach 2006 – 2009 wystawiał monety na sprzedaż na portalu aukcyjnym i uzyskiwał z tego tytułu roczne przychody na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aktywność podatnika w tym zakresie została uznana przez organy podatkowe za prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o VAT. Podatnik nie zgodził się z podejściem zaprezentowanym przez fiskusa i złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd administracyjny uznał jednak, że fiskus prawidłowo ocenił aktywność podatnika na allegro. W uzasadnieniu swojego stanowiska sąd wskazał, że kwestia uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o VAT sprzedaży towarów, które znajdują się w majątku osobistym – była wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. W orzecznictwie przyjmuje się, że działalnością gospodarczą, opodatkowaną podatkiem VAT, jest działalność prowadzona w sposób profesjonalny, niezależny, ciągły lub ze stałym wykorzystywaniem swojego majątku.

W opinii sądu takie cechy charakteryzują działalność podatnika. Okoliczności takie jak: – duża częstotliwość i ciągłość sprzedaży dokonywanej na przestrzeni kilku lat, – zorganizowany charakter działalności przejawiający się w sprzedaży przez ogłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego, założeniu kont na allegro i ponoszeniu kosztów obsługi tych kont, posiadaniu konta bankowego wyłącznie do obsługi tych transakcji, wreszcie posługiwanie się regulaminem sprzedaży kolekcji, – samodzielność w prowadzeniu działalności na własny rachunek, w ocenie sądu świadczą o tym, że podatnik realizował zasadę ciągłego, zarobkowego, zorganizowanego działania, które wypełniało zmamiona działalności gospodarczej.

Warto także odnotować, że podstawą dla takiego a nie innego rozstrzygnięcia przedstawionego przez sąd były również regulacje prawa wspólnotowego. Jak podkreślił bowiem sąd w definicji działalności gospodarczej, uregulowanej w art. 9 ust. 1 Dyrektywy 112, zawiera się również działalność handlowa, którą to należy rozumieć jako profesjonalne wykorzystywanie (sprzedaż) towarów dla celów zarobkowych. Kluczowy dla oceny handlowego charakteru danej działalności jest zamiar ujawniany w trakcie sprzedaży towaru, a nie w momencie jego nabycia. Przedmiotem profesjonalnego obrotu mogą być również składniki majątku nabyte pierwotnie do celów osobistych i w takich celach wykorzystywane.

Z treści zreferowanego w tym miejscu uzasadnienia wyroku sądu wypływa ważna dla wszystkich podatników konkluzja, że jeżeli nie chcą, aby ich aktywność na portalach aukcyjnych takich jak np. allegro została zakwalifikowana po latach przez fiskusa jako działalność gospodarcza w rozumieniu Ustawy o VAT warto jest zadbać, już przed uruchomieniem tej sprzedaży, aby wyeliminować wszelkie elementu sugerujące zorganizowany charakter tej aktywności.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*