• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Minister Finansów wyjaśnia limit transakcji

W czym leży problem ?

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli tylko stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

Naruszenie tej zasady powoduje negatywne skutki na gruncie podatku dochodowego, ponieważ te podmioty, które posłużą się przy takiej transakcji gotówki, nie będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nadwyżki ponad kwotę 15 000 zł.

W praktyce przedsiębiorcy mają problemy ze zdefiniowaniem pojęcia jednorazowej wartości transakcji. Problem dotyczy głównie umów zawieranych na dłuższe okresy, np. umów najmu, dzierżawy, leasingu czy też usług rachunkowych.

Trudno bowiem w takim przypadku rozstrzygnąć, czy limit transakcji gotówkowej odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, czy też zsumowanych należności za cały okres obowiązywania umowy.

Problem ten zauważyli także posłowie, a wyjaśnienie pojęcia „transkacji” stało się przedmiotem interpretacji poselskiej z dnia 12 stycznia 2017 r.

Minister Finansów tłumaczy…

W odpowiedzi, wiceminister finansów Paweł Gruza wyjaśnił, że transakcją jest „taka czynność prawna (umowa) zawierana w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność”.

Nie ma tutaj żadnego limitu czasowego. Jedna transakcja może zatem obejmować płatności dokonane nawet w przeciągu kilku lat. Wiceminister poinformował także, że decydującą rolę ma tutaj wartość umowy, a nie liczba płatności, które i tak będą powiązane „w ramach jednego stosunku umownego”.

Minister wyjaśnił, że dla określenia jednorazowej wartości transakcji w przypadku:

 • Umowy ramowej, która określa warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreuje zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości (nie określają minimalnych obrotów)- decydująca jest wartość poszczególnych zamówień.
 • Umów bezterminowych – jeśli wartość transakcji nie wynika wprost z umowy, jednak z czasu jej trwania, wartość transakcji odnosi się do okresów rozliczeniowych, w których przysługuje wynagrodzenie.
 • Umowy leasingu – decydująca powinna być suma wierzytelności przysługujących finansującemu.
 • W przypadku objęcia jedną fakturą kilku świadczeń – wartość kilku wycenionych odrębnie pozycji na jednej fakturze składa się na jednorazową wartość transakcji, gdy stanowią przedmiot jednej umowy.
 • Realizacji dostaw zgodnie z harmongramem – jeśli umowa określa harmonogram realizacji dostawy to jednorazową wartość transakcji stanowi suma wierzytelności z tytułu dostawy, a nie należności z tytułu realizacji poszczególnych etapów.

Podkreślono także, że podatnicy nie mają raczej co liczyć na wydanie interpretacji ogólnej określającej, co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Wiceminister wskazał  że właściwsze będą tutaj interpretacje indywidualne. Te bowiem z punktu widzenia pojedynczego podatnika umożliwiają bardziej szczegółowe rozpatrzenie indywidualnej sprawy, z uwzględnieniem jej konkretnych okoliczności.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński
radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

ul. Strzelecka 7b  (I piętro Biurowca „Haxo”)

80-803 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*