Kategoria: Działalność gospodarcza

Zabezpieczenie w postępowaniu gospodarczym – przedsiębiorco, nawet nieprawomocny wyrok sądu I instancji pozwoli na zabezpieczenie twojego roszczenia!

Zabezpieczenie w postępowaniu gospodarczym – przedsiębiorco, nawet nieprawomocny wyrok sądu I instancji pozwoli na zabezpieczenie twojego roszczenia!

Każdy, kto choć raz uwikłany był w spór sądowy, wie, że postępowania, a szczególnie te o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym, mogą ciągnąć się latami, zanim wydany zostanie prawomocny wyrok sądu. Powodowie dochodzący zapłaty w takim procesie zazwyczaj zmuszeni są do odłożenia w czasie momentu, w którym odzyskają choćby złotówkę […]

Czytaj więcej

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – kto może stracić na takim rozwiązaniu?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – kto może stracić na takim rozwiązaniu?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie 1-osobowej działalności gospodarczej (JDG), spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, często zastanawiają się nad jej przekształceniem w np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też w spółkę komandytową. Motywacje stojące za taką zmianą mogą być oczywiście różne – chęć zabezpieczenia majątku prywatnego przy […]

Czytaj więcej

 

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców złożona na wniosek Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA

Paweł Galiński

14/09/2023

Działalność gospodarcza

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców złożona na wniosek Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA

Gdy kobieta w ciąży zakłada firmę, ZUS często uznaje to za pozorne czynności w celu uzyskania zasiłków. Niestety, czasami taki pogląd podzielają również sądy. W sprawie jednej z naszych Klientek z ZUS-em zgodził się zarówno Sąd Okręgowy w Gdańsku, a po złożeniu apelacji – również Sąd Apelacyjny w Gdańsku. W […]

Czytaj więcej

 

Rady nadzorcze według nowych zasad, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Rady nadzorcze według nowych zasad, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r., wprowadziła wiele, wcześniej nieznanych w prawie spółek rozwiązań. Jedną z najistotniejszych i najszerzej komentowanych nowości są regulacje dotyczące prawa holdingowego, które zostały opisane przez nas w publikacji pt. Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych jednak należy także […]

Czytaj więcej

 

Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Kilka miesięcy temu, a konkretnie 13 października 2022 r., weszła w życie jedna z największych nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Materia wprowadzona przez w/w nowelizację obejmuje między innymi tzw. Prawo holdingowe, dlatego też warto, z uwagi na mnogość nowych rozwiązań, przedstawić najważniejsze aspekty regulacji odnoszących się do funkcjonowania grup spółek. Czym […]

Czytaj więcej

 

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – zmiany w katalogu wierzytelności objętych oraz wyłączonych z układu

Zmiany wprowadzone w dniu 1 grudnia 2021 r. dotyczące funkcjonowania postępowań restrukturyzacyjnych przeniosły prowadzenie postępowań do systemu teleinformatycznego (KRZ), istotnie przebudowały postępowanie o zatwierdzenie układu, a także wprowadziły szereg modyfikacji w poszczególnych przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Więcej na temat wprowadzonych rozwiązań można przeczytać w artykule naszej Kancelarii o nowelizacji prawa […]

Czytaj więcej

 

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – co nowego dla uczestników postępowań restrukturyzacyjnych?

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw z 28.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080) wprowadziła szereg zmian min. w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, obowiązujących od dnia 1 grudnia 2021 r. Od tego dnia wprowadzony został Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – nowy, nieznany dotąd polskiemu […]

Czytaj więcej

 

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II SA/Op 219/20 wydał precedensowy i niezwykle ważny wyrok dotyczący kwestii dopuszczalności ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczył on nałożonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej na fryzjera, który nie zastosował […]

Czytaj więcej

 

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna – czy tylko z osobami fizycznymi jako udziałowcami? W związku z uchwaleniem przez sejm nowelizacji z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadzającej opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 2123) pojawiły się także pytania, czy wszystkie spółki jawne będą […]

Czytaj więcej

 

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.

Spółka komandytowa – pełen wachlarz zalet do 2020 r. Wraz ze wzrostem polskiej gospodarki, pojawianiem się nowoczesnego przemysłu oraz rozwojem szeregu krajowych przedsiębiorstw, coraz większą popularność zaczęły zdobywać spółki komandytowe, jako wygodna, bezpieczna oraz korzystna pod względem podatkowym forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki komandytowe były wybierane zarówno przez małe […]

Czytaj więcej