• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała a zwolnienie podatkowe

Czy pokrycie lub zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji na podstawie art. 444 §1 k.c. pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, jest zwolnione z opodatkowania PIT? Dotychczas organy podatkowe twierdziły, że art. 444 §1 Kodeksu cywilnego nie określa wysokości lub zasady ustalania odszkodowania (zadośćuczynienia), w związku z czym świadczenia wypłacane na podstawie tego przepisu nie są objęte zwolnieniem podatkowym, o którym mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto jednak wiedzieć, że odmiennie, na korzyść podatników, kwestię tę zinterpretował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 maja 2017 r., sygn. II FSK 1197/15.

Czy świadczenie wypłacone lub finansowane przez pracodawcę, na podstawie art. 444 § 1 k.c., pracownikom lub byłym pracownikom, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Takie pytanie zostało zadane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez spółkę, która zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji, koszty przedmiotów ortopedycznych, koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. Minister Finansów doszedł do wniosku, że do objęcia zwolnieniem otrzymanego odszkodowania niezbędne jest, aby przepisy prawa wprost określały wysokość lub zasady ustalania otrzymanego odszkodowania, czego art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego nie normuje.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Natomiast zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu art. 444 § 1 k.c. określa zakres i sposób naprawienia szkody – w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, ponadto wysokość wypłaty świadczenia nie jest dowolna, a pracodawca przystępuje do realizacji tego obowiązku dobrowolnie. Sąd zwrócił uwagę również na to, że taka interpretacja przepisu leży zarówno w interesie osoby poszkodowanej, jak i zakładu pracy, jako płatnika. W związku z tym odszkodowania przyznane z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spójne orzecznictwo sądów

Po skardze kasacyjnej Ministra Finansów Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę i potwierdził stanowisko sądu I instancji.

Radcy prawni i doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*