Kategoria: Prawo cywilne

Zaliczka a zadatek – czym się różnią, co podlega zwrotowi?

Paweł Galiński

07/03/2024

Prawo cywilne

Zaliczka a zadatek – czym się różnią, co podlega zwrotowi?

Zaliczka i zadatek – dlaczego tak często się to myli? W praktyce gospodarczej występuje niewiele pojęć, które są ze sobą mylone tak często jak zaliczka i zadatek. Mogłoby się wydawać, że wynika to z faktu, iż obie instytucje z pozoru są do siebie zbliżone i obie stanowią dodatkowe zabezpieczenie stron […]

Czytaj więcej

 

Awizo z sądu – czego może dotyczyć, jak wygląda i ile jest dni na odbiór?

Paweł Galiński

04/03/2024

Prawo cywilne

Awizo z sądu – czego może dotyczyć, jak wygląda i ile jest dni na odbiór?

Przesyłka sądowa – czego może dotyczyć? Korzystanie z tradycyjnych przesyłek pocztowych jest podstawową formą komunikacji sądów ze stronami postępowania, świadkami, profesjonalnymi pełnomocnikami i innymi osobami, których dotyczyć może dana sprawa. Ta reguła ma zastosowanie praktycznie bez rozróżnienia, czy akurat dochodzimy od kogoś zapłaty przed sądem cywilnym, byliśmy świadkami zdarzenia, co […]

Czytaj więcej

 

Klauzule abuzywne – czym są i jakie niosą konsekwencje prawne?

Paweł Galiński

27/10/2023

Prawo cywilne

Klauzule abuzywne – czym są i jakie niosą konsekwencje prawne?

Klauzule abuzywne to zagadnienie, które coraz częściej pojawia się w różnych doniesieniach medialnych, w różnych sytuacjach. Z roku na rok rośnie świadomość konsumentów. Klienci banków, ubezpieczycieli, operatorów komórkowych coraz więcej wiedzą o swoich uprawnieniach i o tym, co nie powinno znaleźć się w ich umowach. Klauzule abuzywne – co to […]

Czytaj więcej

 

Rygor natychmiastowej wykonalności – na czym polega ta instytucja prawna?

Paweł Galiński

02/08/2023

Prawo administracyjne Prawo cywilne

Rygor natychmiastowej wykonalności – na czym polega ta instytucja prawna?

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności? Rygor natychmiastowej wykonalności to pojęcie związane z możliwością wykonania orzeczenia sądowego w drodze egzekucji. Przepisy prawa przewidują pewne warunki dla wykonalności orzeczenia. Pierwszym z nich jest jego uprawomocnienie. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, kiedy od orzeczenia sądu nie przysługuje środek odwoławczy lub inny zwyczajny środek […]

Czytaj więcej

 

Rażąca niewdzięczność obdarowanego – czym jest, przykłady

Paweł Galiński

31/07/2023

Prawo cywilne

Rażąca niewdzięczność obdarowanego – czym jest, przykłady

Rażąca niewdzięczność – co to jest? Jak zostało to wskazane we wpisie dotyczącym odwołania darowizny z dnia 25 lipca 2023 r. pt. Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe?, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Co do zasady, na obdarowanym […]

Czytaj więcej

 

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

Paweł Galiński

27/07/2023

Prawo cywilne Prawo spadkowe

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

Zasiedzenie nieruchomości – czym jest? Jednym ze sposobów nabycia własności cudzej rzeczy lub nieruchomości jest jej zasiedzenie. Przez zasiedzenie, należy rozumieć nabycie własności poprzez upływ czasu. Do zaistnienia zasiedzenia nie jest konieczne zawarcie umowy – następuje ono z mocy samego prawa po spełnieniu określonych w przepisach przesłanek. Jak stanowi Kodeks […]

Czytaj więcej

 

Darowizna mieszkania za dożywotnią opiekę a zachowek

Paweł Galiński

26/07/2023

Prawo cywilne Prawo spadkowe

Darowizna mieszkania za dożywotnią opiekę a zachowek

O tym czym jest umowa darowizny pisaliśmy w artykule z 25 lipca 2023 r. – Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe? W dzisiejszym wpisie skupimy się na różnicach wynikających pomiędzy umową dożywocia, a umową darowizny – która jest umową nieodpłatną, co wynika z treści przepisów, stanowiąc, że darczyńca […]

Czytaj więcej

 

Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe?

Paweł Galiński

25/07/2023

Prawo cywilne

Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe?

Czym jest darowizna? Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku – tak sprawę tę normuje Kodeks cywilny.  Nieodpłatność darowizny powoduje, że umowa ta jest zawierana często między osobami bliskimi, które łączą silne więzi emocjonalne. Stąd darczyńca zobowiązuje się spełnić świadczenie bezpłatnie, nie […]

Czytaj więcej

 

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II SA/Op 219/20 wydał precedensowy i niezwykle ważny wyrok dotyczący kwestii dopuszczalności ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczył on nałożonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej na fryzjera, który nie zastosował […]

Czytaj więcej

 

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnicy każdej spółki osobowej (czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) mogą podjąć decyzje o przekształceniu tej spółki w inną spółkę osobową. Procedura przekształcenia została uregulowana w sposób kompleksowy w postanowieniach Kodeksu spółek handlowych. W praktyce przyjmuje się, że proces przekształcenia […]

Czytaj więcej