• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 2018 r.

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 r., podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu. Do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązek ten wynikał z art. 24a ust. 3a-3c ustawy o PIT, który na mocy nowelizacji został uchylony.

Zniesienie obowiązku składania zawiadomień ma na celu ograniczenie liczby procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Łatwość w założeniu przedsiębiorstwa, jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, przekłada się bowiem bezpośrednio na ogólną ocenę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast podstawą polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa, którym, jak podkreśla ustawodawca, należy stworzyć optymalne warunki rozwoju. W związku tym intencją projektodawców jest uproszczenie procedur obowiązujących przedsiębiorców.

Konsekwencje dla podatników

Zniesienie obowiązku jedynie z pozoru ułatwia procedurę związaną z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Niestety, wbrew nowelizacji Ustawy o PIT, taki obowiązek nadal wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także z kodeksu karnego skarbowego.

Zatem lepiej będzie złożyć zawiadomienie o założeniu księgi i o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym. W sprzeczności z nowelizacją pozostają również przepisy kodeksu karnego skarbowego, które przewidują odpowiedzialność podatnika za niewywiązanie sie z obowiązku powiadomienia urzędu skarbowego. Takie wykroczenie usankcjonowane jest karą grzywny do 240 stawek dziennych. W świetle obowiązującego rozporządzenia każdy, kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów powinien poinformować o jej założeniu naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od jej założenia. Ponadto jeśli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że opisana powyżej sytuacja nie powinna utrzymywać się przez dłuższy okres czasu. Wynika to z faktu, że regulacje rangi podustawowej (np. rozporządzenia) nie mogą być sprzeczne z ustawami.

Radcy prawni pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*