• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

MF ostrzega – działalność za granicą Polski

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu

Ministerstwo Finansów od czerwca 2017 roku realizuje projekt związany z publikacją ostrzeżeń przed agresywną optymalizacją podatkową. Ostrzeżenia publikowane są na stronie resortu. W ten sposób Ministerstwo Finansów próbuje zapobiec agresywnej optymalizacji podatkowej i stratom, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Na stronie Ministerstwa znaleźć można informacje o schematach, które uznawane są za wdrażane najprawdopodobniej w celu osiągnięcia sztucznej korzyści podatkowej, czyli mogące skutkować wydaniem decyzji o unikaniu opodatkowania.

Ton wydanych ostrzeżeń jest ewidentnie profiskalny i ma na celu, przede wszystkim, zniechęcić ich odbiorców do korzystania z funkcjonujących metod optymalizacji podatkowej, a tych, którzy korzystają z opisywanych schematów, do korekty deklaracji podatkowych. Kierowane są także do podmiotów świadczących usługi prawno-podatkowe – ich funkcja w procesie podlega ocenie pod kątem tego, czy czynność nie powinna być uznana za unikanie opodatkowania.

Jednak warto pamiętać, że ostrzeżenia Ministerstwa Finansów i płynące z nich konkluzje nie są dla podatników wiążące.

Jednym z takich ostrzeżeń, opublikowanym 12 czerwca 2017 roku, jest ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu (Nr 003/17, 12 czerwca 2017 r.).

Ostrzeżenie to dotyczy zwłaszcza takiej sytuacji, w której polscy podatnicy (osoby fizyczne lub prawne), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody z terytorium Polski, są kuszeni propozycjami oszczędności podatkowych polegającymi na tzw. „przeniesieniu działalności do innego kraju”. Spółki są więc formalnie rejestrowane na terytorium obcego kraju, natomiast w rzeczywistości zarządzane są z terytorium Polski (tzw. „conduit company”, „letterbox company”). W takim założeniu dochody podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terytorium obcego kraju.

W celu oszczędności podatkowej używane są zarówno spółki z siedzibą w rajach podatkowych, jak też podmioty z terytorium UE oraz innych krajów europejskich np. Szwajcarii.

Rejestracja spółki za granicą służy stworzeniu pozoru, że działalność prowadzona za ich pośrednictwem nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Ministerstwo Finansów ostrzega, że tego rodzaju operacje mogą być uznane za agresywną optymalizację podatkową i nie prowadzą do skutecznego wyłączenia opodatkowania w Polsce.

Obowiązek podatkowy w Polsce   

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wystarczające jest spełnienie tylko jednego z dwóch wskazanych warunków. Jeżeli więc spółka formalnie zarejestrowana jest za granicą, natomiast w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to i tak podlega w Polsce opodatkowaniu od całości jej dochodów, niezależnie od tego, w jakim kraju zostały one uzyskane. Przedstawione powyżej schematy optymalizacji podatkowych są więc w świetle przepisów nieskuteczne i mogą skutkować powstaniem zaległości podatkowych w Polsce.

Warunek posiadania zarządu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, należy odczytywać w nie tylko w znaczeniu formalnym (tj. siedziby organu zarządzającego), ale także w znaczeniu sprawowania na terytorium Polski zespołu czynności, które funkcjonalnie składają się na całokształt procesu zarządzania jego działalnością i majątkiem. 

Okolicznościami dowodzącymi, że proces zarządzania znajduje się w określonym kraju, mogą być korespondencja e-mailowa (służbowa), miejsca spotkań z pracownikami, zleceniobiorcami, doradcami, odbiorcami lub dostawcami, dowody przebywania w innym państwie, takie jak koszty związane z przejazdami lub przelotami, wynajmem mieszkania lub posiadanie mieszkania za granicą przez członka organu zarządzającego.

Pod uwagę muszą być brane zarówno istotne decyzje podejmowane przez organ zarządczy jak i codzienne, bieżące decyzje dotyczące podmiotu zarządzanego. Na przykład: gdzie odbywa się zlecanie zadań i wydawanie poleceń pracownikom spółki oraz gdzie odbywa się składanie zamówień jej zleceniobiorcom, gdzie znajdują się pracownicy i zleceniobiorcy. W każdym przypadku indywidualna ocena miejsca zarządu będzie należała do organów kontrolnych, które mogą dokonywać ustaleń z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków dowodowych.

Konsekwencje

Jeżeli więc spółka, która formalnie zarejestrowana jest za granicą, w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to zgodnie z przepisami podatkowymi podlega ona opodatkowaniu od całości jej dochodów w Polsce. Oznacza to, że zarząd spółki ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego, złożenia deklaracji rocznej i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce. Na spółce ciąży także obowiązek poboru podatku u źródła od należności wypłacanych przez nią do innych odbiorców według reguł nakładanych przez prawo polskie, a członkowie jej zarządu podlegają odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej według polskich przepisów. Ministerstwo Finansów przestrzega przed próbami tworzenia sztucznej dokumentacji potwierdzającej procesy biznesowe lub decyzyjne w spółkach opisanych powyżej.

Oczywiście powyższe nie oznacza, że polscy przedsiębiorcy zostali pozbawieni prawa do tworzenia podmiotów gospodarczych poza granicami Polski. Oczywiste jest, że, prowadząc działalność w Polsce, może zaistnieć potrzeba, aby w ramach rozwijania aktywności gospodarczej utworzyć inny podmiot na terenie państwa obcego. Taka decyzja przedsiębiorcy może być podyktowana szeregiem czynników: chęcią ograniczenia ryzyka, ekspansją na inne rynku, wolą dywersyfikacji branż czy też wolą optymalizacji obciążeń fiskalnych. Działania te są nadal dopuszczalne, jednakże należy je zawsze przeprowadzać, biorąc pod uwagę obowiązujący w Polsce system prawny a w szczególności regulacje podatkowe oraz praktykę działania organów administracji skarbowej.

Radcy prawni pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

Spółka partnerska

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*