• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Strategia podatkowa nowym obowiązkiem w polityce podatkowej

Strategia podatkowa

Podmioty gospodarcze o przychodach na poziomie ponad 50 mln euro i podatkowe grupy kapitałowe zostaną zobowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji swojej strategii podatkowej. Taki obowiązek przewidziano w ostatnim projekcie nowelizacji ustaw podatkowych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nowe regulacje powinny wejść w życie już 1 stycznia 2021 r.

Czego dotyczą zmiany?

W pierwszej kolejności należy zasygnalizować, iż wprowadzane zmiany są liczne, zaś ich skutki będą dotkliwe przede wszystkim dla spółek komandytowych. Najistotniejsza zmiana w Ustawie o CIT dotyczy obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zakresem podmiotowym powyższego obowiązku objęte zostaną zarówno podatkowe grupy kapitałowe, jak i inny podatnicy CIT. Różnica polega zaś na tym, że dla podatkowych grup kapitałowych obowiązek ten jest bezwzględny. Z kolei dla innych podatników CIT jego istnienie zależne jest od wysokości osiągniętego przychodu.

Obligatoryjność sporządzenia i upublicznienia strategii podatkowej przez innych podatników CIT pojawia się wówczas, gdy ich przychód w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku przekroczy równowartość 50 milionów EUR przeliczonych na PLN według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku kalendarzowego.

W związku z tym, iż kolejną zmianą jest nadanie spółce komandytowej statusu podatnika CIT, również ona obowiązana będzie do opracowania oraz upubliczniania realizowanej przez siebie polityki podatkowej. Zdaniem MF celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu podatkowego w odpowiedzi na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.

Wejście w życie zmian

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

Rodzi to uzasadnione obawy, iż publikacji będzie zatem podlegać sprawozdanie z realizacji strategii już za 2020 r., wbrew zasadzie lex retro non agit, stanowiącej, iż prawo nie działa wstecz. Brak jest bowiem przepisu przejściowego, precyzującego, za który rok jako pierwszy należałoby informację o realizacji strategii przedłożyć.

Co to oznacza dla spółek komandytowych, osiągających przychody zobowiązujące do przygotowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej?

Skutki mogą być daleko idące, bowiem na spółki komandytowe może zostać nałożony wymóg opisania „planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych”. Tym samym, zmuszone zostaną one do podania takich informacji o działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą ułatwić organom podatkowym ich kwestionowanie w przyszłości. W związku z tymi planami warto już teraz zastanowić się nad prawidłowym zaplanowaniem wszelkich działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

Podsumowanie

Niewątpliwe jest, że nieprecyzyjne przepisy przejściowe utrudniają określenie nie tylko rodzaju i zakresu ciążących na podatniku obowiązków, ale również terminu na ich wypełnienie. Z uwagi jednak na to, że nowelizacja przewidująca obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej wpłynęła już do Senatu, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, graniczące wręcz z pewnością, że wejdzie ona w życie. Warto więc rozważyć wprowadzenie procedur podatkowych noszących miano strategii podatkowej, a tym samym uregulowanie zarządzania kwestiami podatkowymi. Podatnicy, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komandytowych, winni brać pod uwagę, że tym obowiązkiem sprawozdawczym mogą zostać objęte także te ich działania, które zostały zrealizowane w trakcie bieżącego roku podatkowego.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej oraz podatkowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego oraz podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie. Spotkanie konsultacyjne z radcą prawnym lub doradcą podatkowym może zostać zorganizować także za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub Google Meet.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*