Kategoria: Doradztwo dla biznesu i przedsiębiorstw

Prokura samoistna – jakie są uprawnienia i obowiązki prokurenta?

Prokura samoistna – jakie są uprawnienia i obowiązki prokurenta?

Czym jest prokura samoistna? Prokura samoistna jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorców uprawnionych do udzielenia prokury samoistnej, można rozróżnić w trzech kategoriach: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne; spółki prawa handlowego w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych (KSH); inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w Krajowym […]

Czytaj więcej

 

Zabezpieczenie w postępowaniu gospodarczym – przedsiębiorco, nawet nieprawomocny wyrok sądu I instancji pozwoli na zabezpieczenie twojego roszczenia!

Zabezpieczenie w postępowaniu gospodarczym – przedsiębiorco, nawet nieprawomocny wyrok sądu I instancji pozwoli na zabezpieczenie twojego roszczenia!

Każdy, kto choć raz uwikłany był w spór sądowy, wie, że postępowania, a szczególnie te o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym, mogą ciągnąć się latami, zanim wydany zostanie prawomocny wyrok sądu. Powodowie dochodzący zapłaty w takim procesie zazwyczaj zmuszeni są do odłożenia w czasie momentu, w którym odzyskają choćby złotówkę […]

Czytaj więcej

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – kto może stracić na takim rozwiązaniu?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – kto może stracić na takim rozwiązaniu?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie 1-osobowej działalności gospodarczej (JDG), spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, często zastanawiają się nad jej przekształceniem w np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też w spółkę komandytową. Motywacje stojące za taką zmianą mogą być oczywiście różne – chęć zabezpieczenia majątku prywatnego przy […]

Czytaj więcej

 

Rady nadzorcze według nowych zasad, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Rady nadzorcze według nowych zasad, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r., wprowadziła wiele, wcześniej nieznanych w prawie spółek rozwiązań. Jedną z najistotniejszych i najszerzej komentowanych nowości są regulacje dotyczące prawa holdingowego, które zostały opisane przez nas w publikacji pt. Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych jednak należy także […]

Czytaj więcej

 

Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Kilka miesięcy temu, a konkretnie 13 października 2022 r., weszła w życie jedna z największych nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Materia wprowadzona przez w/w nowelizację obejmuje między innymi tzw. Prawo holdingowe, dlatego też warto, z uwagi na mnogość nowych rozwiązań, przedstawić najważniejsze aspekty regulacji odnoszących się do funkcjonowania grup spółek. Czym […]

Czytaj więcej

 

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – zmiany w katalogu wierzytelności objętych oraz wyłączonych z układu

Zmiany wprowadzone w dniu 1 grudnia 2021 r. dotyczące funkcjonowania postępowań restrukturyzacyjnych przeniosły prowadzenie postępowań do systemu teleinformatycznego (KRZ), istotnie przebudowały postępowanie o zatwierdzenie układu, a także wprowadziły szereg modyfikacji w poszczególnych przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Więcej na temat wprowadzonych rozwiązań można przeczytać w artykule naszej Kancelarii o nowelizacji prawa […]

Czytaj więcej

 

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – co nowego dla uczestników postępowań restrukturyzacyjnych?

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw z 28.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080) wprowadziła szereg zmian min. w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, obowiązujących od dnia 1 grudnia 2021 r. Od tego dnia wprowadzony został Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – nowy, nieznany dotąd polskiemu […]

Czytaj więcej

 

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II SA/Op 219/20 wydał precedensowy i niezwykle ważny wyrok dotyczący kwestii dopuszczalności ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczył on nałożonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej na fryzjera, który nie zastosował […]

Czytaj więcej

 

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna – czy tylko z osobami fizycznymi jako udziałowcami? W związku z uchwaleniem przez sejm nowelizacji z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadzającej opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 2123) pojawiły się także pytania, czy wszystkie spółki jawne będą […]

Czytaj więcej

 

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnicy każdej spółki osobowej (czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) mogą podjąć decyzje o przekształceniu tej spółki w inną spółkę osobową. Procedura przekształcenia została uregulowana w sposób kompleksowy w postanowieniach Kodeksu spółek handlowych. W praktyce przyjmuje się, że proces przekształcenia […]

Czytaj więcej