• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej – zawieszenie płatności rat

Paweł Galiński

24/03/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

Dla wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe wzrost obciążeń związanych z kredytem stanowi bardzo istotną trudność. Decydują się wtedy poszukiwanie pomocy prawnej, bo przecież nie taki scenariusz opisywał bank przy podpisywaniu umowy. Często dowiadują się, że faktycznie, z ich kredytem „można coś zrobić” kierując sprawę do sądu, zajmie to jednak bardzo dużo czasu. Z drugiej strony – po prostu zaprzestanie spłat może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje, czyli np. windykacja niespłaconych rat, wpis w rejestrach dłużników czy nawet egzekucja komornicza. Czy można znaleźć jakieś rozwiązanie, który pomoże „na już”? Odpowiedź na to pytanie to: tak, jest to sądowe zabezpieczenie roszczenia.

Zabezpieczenie roszczenia – zawieszenie płatności na czas procesu. Dlaczego warto?

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd (a więc również tej przeciwko bankowi) można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Z punktu widzenia kredytobiorcy, zabezpieczenie roszczenia może okazać się korzystnym rozwiązaniem, dlatego że może powodować wstrzymanie spłaty kredytu. Kredytobiorca nie musi płacić dalszych rat kredytu aż do końca trwania procesu. Bank z kolei jest zobowiązany do respektowania postanowienia i nie może podejmować wobec kredytobiorcy żadnych działań windykacyjnych. Kolejny istotny skutek: bank podczas procesu nie może wypowiedzieć umowy kredytu oraz wpisywać zadłużenia w rejestry biur informacji gospodarczych.

Takie zabezpieczenie można uzyskać jeszcze przed skierowaniem do sądu samej „sprawy frankowej”, czyli pozwu o ustalenie nieważności umowy lub bezskuteczności klauzul umownych. Można uzyskać je także w trakcie trwającego już procesu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać zawarty także w samym pozwie, czyli jednocześnie z założeniem sprawy sądowej przeciwko bankowi.

Co równie istotne, postanowienie o zabezpieczeniu może zakazywać bankowi wypowiedzenia umowy kredytu. Zabezpiecza to sytuację kredytobiorcy, zarówno pod kątem majątkowym, jak i co do potencjalnych kroków ze strony banku.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Czy udzielenie zabezpieczenia jest łatwe do uzyskania? W niektórych sprawach sądy przyznają, że roszczenie zostało uprawdopodobnione, czyli przewidują zakończenie sprawy stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej, jednak odmawiają udzielenia zabezpieczenia, gdyż interes prawny nie został wykazany dostatecznie. Co to oznacza? W świetle art. 7301 § 2 k.p.c. interes prawny istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Do spraw frankowych ten przepis najczęściej odnosi się w ten sposób, że odmowa zawieszenia spłaty kredytu prowadziłaby do pogłębiania się roszczeń i wzajemnych rozliczeń pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. W przypadku odmowy zawieszenia spłaty kredytu, już po wygranej sprawie, kredytobiorca teoretycznie (jeśli bank, mówiąc wprost, szedłby w zaparte), musiałby wytoczyć przeciwko bankowi kolejne powództwo o zwrot rat uiszczonych na rzecz banku w toku procesu.

Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 1.06.2021 r., sygn. akt XXVIII Cz 5/21, gdzie wskazał, że:

Odmowa utrwalenia aktualnego stanu rozliczeń i oddalenie wniosku o zabezpieczenie – w świetle przewidywanego rozstrzygnięcia – oznaczałoby konieczność wytoczenia powództwa o kolejne świadczenia spełnione w toku postępowania. To zaś oznacza nie tylko nałożenie dodatkowego ciężaru na konsumenta przy realizacji jego praw, ale jest również nieracjonalne z punktu widzenia sprawności postępowań sądowych, gdyż w szybkim czasie zwiększy ich liczbę.”

W praktyce ważną kwestią dla udzielenia kredytobiorcy zabezpieczenia może być okoliczność, czy kredytobiorca zwrócił bankowi łącznie więcej środków, niż pierwotnie pożyczył. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to po stwierdzeniu nieważności umowy i potrąceniu wzajemnych należności, bank musiałby zwrócić kredytobiorcy powstałą „nadwyżkę”. Jeżeli spłata kredytu nie zostałaby zawieszona, wspomniana „nadwyżka” tylko by się powiększała z każdą zapłaconą ratą. W tym miejscu należy również wskazać, że z interesem prawnym mamy również do czynienia w sytuacji ryzyka niewypłacalności pozwanych banków. W takim przypadku zachodzi bowiem realna obawa, że wykonanie orzeczenia w przyszłości będzie utrudnione bądź niemożliwe. Nie jest to jednak w naszej ocenie warunek niezbędny do uzyskania zabezpieczenia.

Zawieszenie płatności rat – to rozwiązanie, które ma sens!

Podsumowując powyższe rozważania, należy wskazać, że uzyskanie zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych może stanowić istotne ułatwienie dla kredytobiorców w dobie wzrostu kursu tej waluty. Należy jednak mieć na uwadze, że kredytobiorcy w przypadku przegrania sprawy, będą zobowiązani oddać bankowi sumę zawieszonych rat kapitałowo-odsetkowych. Bank nie będzie mógł jednak domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie, bo zawieszenie rat odbywało się na mocy prawomocnego postanowienia sądu.

Dla kredytobiorców frankowych zabezpieczenie roszczeń jest w naszej ocenie dobrym rozwiązaniem, gdyż zwalnia ich z comiesięcznych obciążeń oraz ułatwia rozliczenie z bankiem po zakończeniu sprawy.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów waloryzowanych frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą, w tym także w uzyskaniu zabezpieczenia przed i w trakcie sprawy sądowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu frankowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*