Kategoria: Kredyt frankowy

Wezwanie banku do zapłaty w przypadku kredytu frankowego – jak i kiedy to zrobić?

Paweł Galiński

06/11/2023

Kredyt frankowy

Wezwanie banku do zapłaty w przypadku kredytu frankowego – jak i kiedy to zrobić?

Wezwanie do zapłaty – uwagi ogólne Wezwanie do zapłaty stanowi najczęściej pierwszy krok podjęty w celu dochodzenia roszczeń majątkowych. Jeśli chodzi o kwestie formalne, takie pismo powinno zawierać dane wierzyciela oraz adresata (dłużnika), określać jasno sformułowane żądanie zapłaty konkretnej kwoty, termin, do którego ma to nastąpić, a także wskazywać skutki […]

Czytaj więcej

 

Spłacony kredyt frankowy a ugoda

Paweł Galiński

02/11/2023

Kredyt frankowy

Spłacony kredyt frankowy a ugoda

Biorąc pod uwagę, że w Polsce większość kredytów frankowych udzielanych była w latach 2000-2010, część z kredytobiorców zdążyło już w całości spłacić swoje zobowiązanie względem banku. Wśród tych osób, które dalej wykonują swoją umową, istnieje też grupa, która spłaciła w całości wartość odpowiadającą pożyczonemu przed laty kapitałowi, ale na skutek […]

Czytaj więcej

 

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych – które postanowienia umowy z bankiem są niedozwolone?

Paweł Galiński

30/10/2023

Kredyt frankowy

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych – które postanowienia umowy z bankiem są niedozwolone?

Umowy kredytów frankowych różnią się od siebie, jednak oparte zostały o podobne mechanizmy przeliczeniowe. Gdy kredytobiorca zaczyna interesować się swoją sprawą frankową, pierwszym krokiem zazwyczaj jest zlecenie analizy umowy frankowej prawnikom. Taka analiza ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy umowa może być uznana za nieważną. O podstawach unieważnienia umowy […]

Czytaj więcej

 

Sprawy sądowe przeciwko Getin Noble Bank po 21 sierpnia 2023 r. – czy warto?

Paweł Galiński

28/09/2023

Kredyt frankowy

Sprawy sądowe przeciwko Getin Noble Bank po 21 sierpnia 2023 r. – czy warto?

Sytuacja kredytobiorców posiadających kredyty frankowe w Getin Noble Bank S.A. ulega coraz większym zmianom. Najwięcej zmieniło ogłoszenie upadłości banku w lipcu tego roku. Wtedy otworzył się termin na zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości. Czy po 21 sierpnia 2023 r. można coś jeszcze zrobić z kredytem frankowym w Getin Noble Bank? […]

Czytaj więcej

 

Dlaczego kredyt we frankach był tańszy?

Paweł Galiński

25/09/2023

Kredyt frankowy

Dlaczego kredyt we frankach był tańszy?

Szacuje się, że w Polsce jest około 700 tysięcy osób, które przed laty zdecydowały się na kredyt we frankach. Według statystyk, roszczenia frankowiczów są obecnie najczęściej rozpoznawanymi sprawami przez polskie sądy. Wskazuje na to między innymi fakt utworzenia w warszawskim Sądzie Okręgowym specjalnego wydziału zajmującego się wyłącznie sprawami frankowymi. Według szacunków […]

Czytaj więcej

 

Umowy kredytów frankowych zawarte przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

Paweł Galiński

22/09/2023

Kredyt frankowy

Umowy kredytów frankowych zawarte przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

Wielu kredytobiorców frankowych zawarło z bankami umowy jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli przed dniem 1 maja 2004 roku. Dużo w kontekście spraw frankowych mówi się o regulacjach europejskich – dyrektywach i rozporządzeniach, a także orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Coraz częściej spotykamy się w toku spraw sądowych […]

Czytaj więcej

 

Przewalutowanie kredytu we frankach w 2023 roku – czy warto?

Paweł Galiński

21/09/2023

Kredyt frankowy

Przewalutowanie kredytu we frankach w 2023 roku – czy warto?

Przewalutowanie kredytu we frankach to procedura mająca na celu zmianę waluty zaciągniętego zobowiązania kredytowego zgodnie z określonym przez strony umowy kursem. Innymi słowy, obowiązujący dotychczas w umowie frank szwajcarski zostaje zastąpiony przez złotówki. Z założenia takie rozwiązanie ma pozwolić kredytobiorcy na uwolnienie się od ryzyka związanego z wahaniem kursu szwajcarskiej […]

Czytaj więcej

 

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego w mniej niż 14 dni

Paweł Galiński

19/09/2023

Kredyt frankowy

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego w mniej niż 14 dni

„Dla wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe wzrost obciążeń związanych z kredytem stanowi bardzo istotną trudność. Decydują się wtedy na poszukiwanie pomocy prawnej, bo przecież nie taki scenariusz opisywał bank przy podpisywaniu umowy. (…) Czy można znaleźć jakieś rozwiązanie, który pomoże „na już”? Odpowiedź na to pytanie to: tak, jest to […]

Czytaj więcej

 

Kto wprowadził kredyty we frankach?

Paweł Galiński

19/09/2023

Kredyt frankowy

Kto wprowadził kredyty we frankach?

Wciąż rosnąca fala pozwów osób związanych z bankami toksycznymi umowami kredytów frankowych powoduje, że tematyka ta jest obecnie jedną z najbardziej medialnych w polskiej przestrzeni publicznej. Niektórzy zastanawiają się nad tym jak do naszego kraju dotarła koncepcja udzielania kredytów we franku szwajcarskim. Innymi słowy, kto wprowadził kredyty we frankach w […]

Czytaj więcej

 

Historia kredytów we frankach

Paweł Galiński

15/09/2023

Kredyt frankowy

Historia kredytów we frankach

Wiele lat temu (na przełomie XX i XXI wieku), kiedy ten produkt bankowy dopiero wprowadzony został do oferty, kredyt we frankach jawił się jako rozwiązanie tanie, przewidywalne i korzystniejsze niż kredyt w złotówkach. Historia pokazuje, że kredyty we frankach oferowały atrakcyjne koszty finansowania oraz niskie raty, stając się odpowiedzią na […]

Czytaj więcej