• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wyrok TSUE ws. kredytów frankowych – bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału

Paweł Galiński

15/06/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

Bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału! Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. sygn. akt C-520/21

Bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy o kredyt we frankach – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. sygn. akt C-520/21

Dzisiaj tj. 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w najważniejszej obecnie dla frankowiczów kwestii odnoszącej się do możliwości żądania przez bank dodatkowej opłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że pytanie, czy stronom unieważnionej umowy o kredyt frankowy należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy, w sierpniu 2021 r. zadał Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W istocie chodziło o to, czy bank ma prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, ale także czy kredytobiorca może o to samo pozwać bank, ponieważ spłacał przez wiele lat raty kredytu, a bank z nich korzystał.

Jak czytamy w wyroku TSUE – „Prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów”.

Stanowisko TSUE potwierdza zatem opinię Rzecznika generalnego TSUE wydaną 16 lutego 2023 r. Przypomnieć należy, że w tamtej opinii stwierdzono, iż Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie by bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy (kapitału udzielonego kredytu), domagał się dodatkowych świadczeń. Rzecznik wskazał, że dochodzenia przez bank od konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot kapitału kredytu i odsetek, w szczególności zaś wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu, pozbawiłoby dyrektywę skuteczności i doprowadziło do rezultatu niezgodnego z przyświecającymi jej celami. Jednocześnie Rzecznik uznał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy, ale bank już nie.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Jak widać zatem, stanowisko instytucji europejskich konsekwentnie obiera pozytywny kurs dla osób wciąż zmagających się z kredytami we frankach szwajcarskich. Do chwili obecnej TSUE wydał już wiele niezwykle korzystnych orzeczeń, rozstrzygających wątpliwości polskich sądów, a także ukierunkowując je na prokonsumencką wykładnię przepisów prawa. Przypomnieć należy również, że sądy krajowe są zasadniczo zobowiązane do stosowania prawa unijnego, gdy wymaga tego dana sprawa.

Wydawać by się mogło, że w aktualnym stanie prawnym, po wydaniu przez TSUE omawianego orzeczenia, nie ma już innych istotnych zagadnień, z których mogłyby korzystać banki w celu zniechęcenia lub odstraszenia kredytobiorców od poszukiwania ochrony na drodze sądowej.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii Galiński & Kleina posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów waloryzowanych frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą.

 

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu frankowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Maciej Smoliński

Aplikant radcowski

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*