• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Jak wygląda proces sądowy w sprawie kredytu z WIBOR? Część 2.

Paweł Galiński

11/08/2023

Brak komentarzy

WIBOR

Kilka dni temu, 8 sierpnia 2023 r., opublikowaliśmy na naszym Blogu pierwszy wpis, w którym przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat sprawy sądowej przeciwko bankowi, pt. Jak wygląda proces sądowy w sprawie kredytu z WIBOR? Część 1. W ramach dzisiejszego wpisu kontynuujemy tę tematykę, ponieważ spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem z Państwa strony. W dzisiejszym wpisie na Blogu Kancelarii Radców Prawnych GALIŃSKI & KLEINA odpowiadamy na następujące pytania: przed jakim sądem toczyć się będzie sprawa sądowa oraz jaka jest sytuacja kredytobiorców mieszkających za granicą.

Przed który sąd taka sprawa powinna być wytoczona? Czy można sobie ten sąd wybrać?

Zgodnie z art. 37(2) Kodeksu cywilnego, powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta banku (kredytobiorcy). Powyższą zasadę stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego. Tym samym oznacza to, że nasi Klienci z Trójmiasta mogę pozywać banki posiadające siedzibę w Warszawie przed sąd w Gdańsku, zaś Klienci zamieszkujący w Poznaniu przed sąd poznański etc. Nie ma więc konieczności, aby sprawa była kierowana do Warszawy.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Czy jeśli kredytobiorca mieszka za granicą, to czy sąd może przesłuchać go zdalnie? Czy można o to skutecznie wnioskować? Czy sąd może się na to nie zgodzić?

Jeśli kredytobiorca mieszka za granicą, istnieje możliwość, żeby został on przesłuchany w charakterze strony lub świadka, bez konieczności przyjazdu do Polski. Jeśli sąd uzna, iż przesłuchanie w danej sprawie sądowej jest niezbędne, może zwrócić się do konsula RP z najbliższego okręgu konsularnego lub do innego przedstawicielstwa dyplomatycznego np. Ambasady RP. Taką możliwość przewiduje art. 1134 Kodeksu postępowania cywilnego – dotyczy ona obywateli polskich mieszkających za granicą. Jeżeli nie ustanowi się pełnomocnika do doręczeń w Polsce, wówczas korespondencja będzie kierowana bezpośrednio na wskazany adres zamieszkania za granicą (taka sytuacja w naszej praktyce działania nie ma jednak miejsca gdyż nasi Klienci zawsze udzielają nam pełnomocnictw, tak więc cała korespondencja kierowana jest na adres naszego biura).

Należy wówczas liczyć się z tym, że doręczenie korespondencji za granicę trwa dłużej, co będzie miało wpływ na czas trwania postępowania. Jednakże strona lub uczestnik postępowania w sprawach cywilnych mieszkająca za granicą Polski (dot. krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej) może ustanowić pełnomocnictwo do doręczeń. Pełnomocnikiem do doręczeń (czyli odbiorcą w Polsce pism sądowych adresowanych do osób zamieszkałych za granicą) może być każda osoba, która wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji, jest pełnoletnia i mieszka na terenie Polski.

*****

Ważne kwestie dotyczące spraw obejmujących sprawy kredytów w PLN odwołujących się do wskaźnika WIBOR poruszymy w najbliższych wpisach, które będą regularnie pojawiać się na Blogu Kancelarii.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR oraz waloryzowanych walutami obcymi (w tym frankiem szwajcarskim).

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zadać pytanie, skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*