• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wezwanie banku do zapłaty w przypadku kredytu frankowego – jak i kiedy to zrobić?

Paweł Galiński

06/11/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

Wezwanie do zapłaty – uwagi ogólne

Wezwanie do zapłaty stanowi najczęściej pierwszy krok podjęty w celu dochodzenia roszczeń majątkowych. Jeśli chodzi o kwestie formalne, takie pismo powinno zawierać dane wierzyciela oraz adresata (dłużnika), określać jasno sformułowane żądanie zapłaty konkretnej kwoty, termin, do którego ma to nastąpić, a także wskazywać skutki niezastosowania się do tego wezwania.

Przepisy prawa stanowią, że kierując sprawę o zapłatę do sądu, koniecznym jest wykazanie, że podjęło się wcześniej próbę polubownego załatwienia sprawy lub wskazanie przyczyn pominięcia takiego działania. Wysyłka wezwania do zapłaty pozwala na uznanie tego wymogu za spełniony.

Wysłanie wezwania do zapłaty, co do zasady sprawia, że kwota w nim wskazana staje się wymagalna. Oznacza to, że po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty dłużnik popada w opóźnienie i zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty odsetek, obok należności głównej.

Wezwanie do zapłaty w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o sprawy frankowe, wezwanie do zapłaty należy skierować do banku, z którym związani jesteśmy lub byliśmy umową kredytu. Podobnie jak przy zasadach ogólnych należy w nim wskazać, czego się domagamy oraz z czego wywodzimy swoje żądania. Banki często odpowiadają na takie pisma kredytobiorców, zawierając tam swoją argumentację, mającą wykazać czemu nie zgadzają się na spełnienie roszczenia. Poznanie tej argumentacji jeszcze na etapie przedsądowym może pomóc kredytobiorcy skonstruować odpowiednie zarzuty i argumenty w pozwie.

Przy sprawach frankowych problematycznym okazać się może wyliczenie kwoty roszczenia objętego wezwaniem do zapłaty. Ustalenie tej kwoty jest niezbędne również na etapie późniejszym tj. wniesienia sprawy do sądu. Wiele stron internetowych oferuje bezpłatne kalkulatory, ale należy pamiętać, że są to jedynie dane poglądowe, zaś w celu ustalenia prawidłowej wartości roszczenia, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty – radcy prawnego lub adwokata.

Czy warto jest wysłać do banku wezwanie do zapłaty?

Jak pisaliśmy już wcześniej, niekiedy wysłanie do banku wezwania do zapłaty może przynieść kredytobiorcy wymierne korzyści w postaci postawienia roszczenia w stan wymagalności (początek naliczania odsetek), czy też poznania argumentacji banku.

Wobec obecnej rozbieżności poglądów sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do początku biegu terminu przedawnienia roszczeń, wezwanie do zapłaty może w niektórych przypadkach doprowadzić do tego, że zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorcy zacznie swój bieg wspomniany termin przedawnienia. Co do zasady dla banku wynosi on 3 lata, zaś dla kredytobiorcy 6 lat. Jeśli sąd rozpatrujący sprawę uzna, że roszczenia banku są przedawnione, bowiem od momentu wezwania do zapłaty upłynął już odpowiedni okres, a bank nie podjął w tym czasie skutecznie czynności zmierzających do zaspokojenia swoich roszczeń, może okazać się, że kredytobiorca na skutek sądowego unieważnienia jego umowy uzyska nie tylko „darmowy” kredyt, ale również nie będzie musiał zwracać bankowi pożyczonego przed laty kapitału.

Jak zatem widać wysłanie do banku wezwania do zapłaty może w niektórych przypadkach przynieść kredytobiorcy niepomiernie duże korzyści, sięgające nawet setek tysięcy złotych.

Jak powinno wyglądać wezwanie banku do zapłaty w przypadku kredytu frankowego?

Żaden przepis nie reguluje wprost, co powinno zawierać prawidłowe wezwanie do zapłaty. Praktyka pokazuje jednak, że warto zadbać o to, aby wezwanie banku do zapłaty zawierało m.in. konkretnie opisane kwotowo roszczenie oraz termin, do którego kredytobiorca oczekuje na dobrowolne jego spełnienie. Ważne jest również, aby kredytobiorca dysponował potwierdzeniem doręczenia pisma do banku. To pozwoli sądowi na późniejszym etapie ustalić kiedy wezwanie zostało doręczone oraz od kiedy zmaterializowały się dla banku negatywne skutki prawne.

*****

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów waloryzowanych frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą, w tym także w uzyskaniu zabezpieczenia przed i w trakcie sprawy sądowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu frankowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

 

Paweł Galiński

Partner, radca prawny, Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Maciej Smoliński

Aplikant radcowski, Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*