• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Awizo z sądu – czego może dotyczyć, jak wygląda i ile jest dni na odbiór?

Paweł Galiński

04/03/2024

Brak komentarzy

Prawo cywilne

Przesyłka sądowa – czego może dotyczyć?

Korzystanie z tradycyjnych przesyłek pocztowych jest podstawową formą komunikacji sądów ze stronami postępowania, świadkami, profesjonalnymi pełnomocnikami i innymi osobami, których dotyczyć może dana sprawa. Ta reguła ma zastosowanie praktycznie bez rozróżnienia, czy akurat dochodzimy od kogoś zapłaty przed sądem cywilnym, byliśmy świadkami zdarzenia, co do którego toczy się postępowanie karne, czy też zaskarżyliśmy niezgodną z prawem decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego.

Jeśli jesteśmy stroną sporu lub postępowania sądowego, będziemy otrzymywać przesyłki z sądu stosunkowo często. Doręczona nam przesyłka sądowa może dotyczyć wezwania na termin rozprawy lub zobowiązania do ustosunkowania się do pisma przeciwnika procesowego. Jeżeli natomiast w danej chwili nie jesteśmy uwikłani w postępowanie sądowe jako strona, a otrzymaliśmy przesyłkę sądową, może to oznaczać, że ktoś inny postanowił powołać nas na świadka w swojej sprawie i sąd wzywa nas do stawiennictwa w konkretnym dniu, miejscu i godzinie.

Nieodebrana przesyłka sądowa, tak jak każda inna przesyłka pocztowa, zostanie awizowana.

Jak wygląda awizo z sądu?

Awizo wystawione do przesyłki sądowej nie wyróżnia się niczym szczególnym. W polu „nadawca” wskazany jest konkretny sąd i najczęściej również wydział – np. I Wydział Cywilny lub VIII Wydział Karny. Taka informacja w niektórych sytuacjach pozwala „odkodować” czego dotyczyć może kierowana do nas przesyłka sądowa.

Czasem zdarzyć może się tak, że oprócz nadawcy, w treści awizo wskazana będzie także konkretna sygnatura akt sprawy – np. I C 999/23. Taka informacja jeszcze bardziej przybliża nas do odkrycia zawartości przesyłki sądowej. Przy każdym sądzie w Polsce działa bowiem telefoniczne biuro obsługi interesantów, dlatego jeśli po samej sygnaturze akt nie jesteśmy w stanie dojść do tego, jakiej sprawy ona dotyczy, możemy skontaktować się sądem i podać tę sygnaturę.

Ile mam dni na odbiór przesyłki w przypadku awizo z sądu?

W przypadku awizowania przesyłki z sądu, jak w przypadku każdej innej przesyłki, na jej odbiór mamy 14 dni, licząc od dnia pozostawienia przez listonosza stosownego zawiadomienia.

Po bezskutecznym upływie tego terminu przesyłka powróci do nadawcy. Należy mieć na uwadze, że w przypadku przesyłki z sądu, nieodebrane jej w określonym terminie może pociągać za sobą dotkliwe skutki prawne.

Nieodebranie pisma z sądu a konsekwencje prawne

To jakie konsekwencje prawne wystąpią w przypadku nieodebrania pisma z sądu lub czy w ogóle one wystąpią, zależy od tego czego dotyczyło dane pismo lub z jaką sprawą było związane.

Jak wskazywano powyżej, sąd może w przesyłanym piśmie zobowiązać stronę procesu do ustosunkowania się do pisma przeciwnika pod rygorem np. pominięcia stanowiska złożonego po upływie zakreślonego terminu. Jeśli pismo nie zostanie odebrane z naszej winy, może to nieść za sobą negatywne skutki procesowe, bowiem np. sąd uzna, że nie kwestionujemy stanowiska naszego oponenta, co może przyczynić się do wydania niekorzystnego dla nas wyroku.

W skrajnych przypadkach, jeśli nie odbieramy przesyłek sądowych, zdarzyć może się tak, że bez naszej wiedzy przeprowadzone zostanie całe postępowanie sądowe i wydany zostanie wyrok, o którym dowiemy się np. wskutek zajęcia naszego rachunku bankowego przez komornika sądowego. Oczywiście i w takiej sytuacji znajdą się rozwiązania prawne pozwalające na wzruszenie wyroku i całego postępowania, ale z pewnością wiązać się to będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i czasem potrzebnym na rozpoznanie przez sąd kolejnej sprawy – tym razem zainicjowanej przez nas.

To, jakie konsekwencje prawne będzie za sobą niosło nieodebranie przesyłki sądowej, uzależnione jest również od charakteru danego postępowania. Jeśli zostaliśmy wyznaczeni do bycia świadkiem w sprawie karnej, nieobecność w sądzie związana z celowym nieodebraniem przesyłki sądowej, może skutkować nałożeniem na nas przez sąd grzywny.

Warto podkreślić, że samo nieodebranie pisma sądowego przy pierwszej próbie doręczenia i późniejszego jego odebranie w placówce pocztowej na podstawie wystawionego awizo, w większości przypadków nie będzie niosło za sobą tak negatywnych skutków, jak nieodebranie pisma w ogóle i pozwolenie, aby wróciło ono do nadawcy.

Z uwagi na to, że tradycyjne przesyłki pocztowe są nadal podstawową formą komunikacji sądów z obywatelami, należy zadbać o to, aby odbierać awizo z sądu w terminie – jest to bowiem w interesie adresata, a ewentualne skutki zaniechań będą obciążać nas samych i w niektórych przypadkach mogą być naprawdę dotkliwe.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

*****

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół Kancelarii Galiński & Kleina posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie cywilnej, gospodarczej lub podatkowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie.

 

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

 

Maciej Smoliński

Aplikant radcowski

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*