• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Czy firma może mieć adres w wirtualnym biurze ?

Paweł Galiński

16/02/2014

Brak komentarzy

Podatki

Urzędy skarbowe kwestionują

Usługi wirtualnych biur stały się niezwykle popularne w ostatnich latach. Na czym polegają i co jest źródłem ich sukcesu rynkowego ? Firma udostępnia innym przedsiębiorcom swój adres siedziby, umożliwia wykorzystanie go na potrzeby rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS. Przedsiębiorca, który korzysta z usług takiego biura nie musi ponosić pełnych kosztów wynajmu biura oraz zatrudniać osoby w sekretariacie – wirtualne biura oferują bowiem pełną obsługę korespondencji pocztowej przez swojego pracownika, za dodatkową opłatą można także otrzymać indywidualny numer telefonu stacjonarnego. Dzięki temu, że z jednego biura korzysta wiele firm, mogą one znacznie zredukować koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie pomorskie organy podatkowe zaczęły odmawiać przedsiębiorcom działającym w wirtualnych biurach prawa do otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP. Organy podatkowe uzasadniają takie stanowisko tym, że siedziba przedsiębiorcy nie może znajdować się pod adresem pod którym zarejestrowane jest dziesięć innych podmiotów gospodarczych. W ocenie pomorskich organów podatkowych podatnik nie może prowadzić rzeczywistej działalności gospodarczej pod adres wirtualnego biura.

Sądy po stronie przedsiębiorców

W mojej ocenie stanowisko organów podatkowych nie znajduje uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów prawa podatkowego – zbliżony pogląd zawarty został również w styczniowym wyroku WSA w Gdańsku. Sąd uzasadniając ten wyrok podkreślił, że podmioty ubiegające się o nadanie NIP nie muszą aktualnie składać żadnych dodatkowych dokumentów, takich jak umowa spółki czy umowa potwierdzająca prawo do lokalu. Postępowanie w sprawie nadania tego numeru powinno sprowadzać się jedynie do sprawdzenia spełnienia warunków formalnych (złożenie wniosku).

Jednocześnie sąd zauważył, że wbrew twierdzeniom organów podatkowych, przepisy prawa wspólnotowego nie mają zastosowania w sprawie o nadania NIP. W toku tego postępowania organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są funkcje zarządcze spółki. Warto zaznaczyć także, że fakt, iż pod wskazanym przez Spółkę adresem mają siedzibę także inne spółki nie może mieć wpływu na kwestię nadania numeru NIP. W tej kwestii sąd odwołał się do orzecznictwa TSUE zgodnie z którym przepisy wspólnotowe  należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by organ skarbowy państwa członkowskiego odmawiał nadania numeru identyfikacji podatkowej do celów podatku od wartości dodanej spółce z tego tylko powodu, że w ocenie tego organu nie posiada ona środków materialnych, technicznych i finansowych do wykonywania zgłaszanej działalności gospodarczej oraz że właścicielowi udziałów tej spółki uprzednio wielokrotnie nadawano taki numer dla innych przedsiębiorstw, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej oraz których udziały były przekazywane innym osobom wkrótce po otrzymaniu rzeczonego numeru, jeżeli dany organ skarbowy nie ustali, w świetle obiektywnych czynników, że istnieją poważne przesłanki pozwalające podejrzewać, że nadany numer identyfikacji podatkowej do celów podatku od wartości dodanej zostanie wykorzystany do popełnienia oszustwa. Zdaniem sądu organ podatkowy nie przedstawił poważnych przesłanek istnienia groźby oszustwa (wyrok TSUE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie C-527/11 w sprawie Valsts ieņēmumu dienests v. Ablessio SIA).

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1401/13

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

 Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*