• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Koszty podatkowe a zawieszenie działalności

Prowadząc działalność gospodarczą niejeden przedsiębiorca spotkał się z sytuacją, w której zmuszony był do podjęcia decyzji o jej tymczasowym zawieszeniu – jednocześnie nie chciał je likwidować ponieważ wiedział, że po okresie przerwy powróci do wykonywania swoich zadań. Funkcjonują także takie branże w których z uwagi na ich sezonowy charakter zawieszanie działalności przez przedsiębiorców jest powszechną praktyką. W związku z tym dość często pojawiają się wątpliwości, czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik zachowuje prawo do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków wynikających z zawartych przez niego wcześniej umów, takich np. jak leasingu samochodu osobowego, korzystania z telefonu komórkowego, ubezpieczenia OC związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też ubezpieczenia komunikacyjnego leasingowanego samochodu firmowego.

W ostatnim czasie można zaobserwować pozytywne podejście organów podatkowych do tej kwestii, które potwierdzają, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik ponosi wydatki, które służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów to mogą one zostać zaliczone przez niego do kosztów podatkowych. Stwierdzić wypada, że pogląd ten znajduje uzasadnienie w treści obowiązującego prawa.

Jak wynika bowiem z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, jak również przysługuje mu uprawnienie do przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wydatki takie jak raty leasingu samochodu, ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu firmowego (leasingowego), abonament telefonu służbowego (usługi mobilne) oraz opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, służą bez wątpienia zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów, tak więc mogą być dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym także w okresie zawieszenia tejże działalności.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*