• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Wspólny kredyt hipoteczny

Często możemy obserwować przypadki w których rodzice wraz z dziećmi wspólnie zaciągają kredyt na zakup nieruchomości, która stanowi własność dziecka, zaś raty kredytu spłacane są przez rodziców. Wątpliwości podatników rodzi zagadnienie, czy kwota spłaconych przez rodziców rat kredytu jest darowizną na rzecz dziecka ? Organy interpretacyjne z reguły prezentują w tego typu sprawach korzystne dla podatników stanowisko i twierdzą, że solidarna spłata kredytu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. W związku z tym dziecko nie ma obowiązku składania formularza SD-Z2, bowiem spłata kredytu w tym przypadku nie jest darowizną, ale zwolnieniem z długu. Tym nie mniej, sprawa ta nadal budzi znaczne kontrowersje wśród podatników, w związku z czym z pytaniem w tej materii zwrócił się do Ministra Finansów poseł Stanisław Piotrowicz.

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów stwierdziło, że podatkowi od spadków i darowizn podlegają darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna jest świadczeniem na rzecz obdarowanego pod tytułem darmym i dobrowolnym, którego treść określa umowa darowizny. Nie stanowią natomiast darowizny, a zatem nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, bezpłatne przysporzenia wynikające z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego.

W związku z tym, że źródłem spłaty przez rodziców rat kredytu zaciągniętego wspólnie z dzieckiem jest ich osobiste zobowiązanie wynikające z umowy kredytu taka umowa stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy.

Z powyższych względów Ministerstwo Finansów podzieliło stanowisko przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w w interpelacji interpretacji indywidualnej nr IPPB2/436-313/14-2/MZ, iż samej spłaty kredytu hipotecznego przez niektórych współkredytobiorców (rodziców), tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu, nie można zakwalifikować jako darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u kredytobiorcy, który nie dokonuje spłaty. Jak wskazano w tej interpretacji, w myśl art. 367 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Fakt spłaty zobowiązania przez niektórych z dłużników oznacza, iż mogą się oni stać wierzycielami wobec pozostałych współdłużników.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*