Kategoria: Księgi wieczyste i hipoteki

List mazalny – co to jest za dokument i dlaczego jest istotny?

Paweł Galiński

18/03/2024

Księgi wieczyste i hipoteki

List mazalny – co to jest za dokument i dlaczego jest istotny?

Czym jest list mazalny? List mazalny, zwany także kwitem mazalnym, to dokument wystawiany przez bank lub innego wierzyciela hipotecznego (np. ZUS, Urząd Skarbowy) po spłacie zobowiązania w całości. List mazalny jest potwierdzeniem od wierzyciela, że wierzytelność (dług) został spłacony w całości. List mazalny jest dokumentem niezbędnym do wykreślenia (wymazania) hipoteki […]

Czytaj więcej