• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Kontrakt zagraniczny – podatki polskie ?

Polscy informatycy bardzo często wyjeżdżają do innych państw na kontrakty.

Czy w związku z tym muszą rozliczać się z podatków w państwie pobytu czy też nadal powinni składać deklaracje podatkowe w lokalnym urzędzie skarbowym ?

Jest to bardzo powszechny problem. Oczywiście, jak to w prawie podatkowym bywa, każda sprawa powinna być analizowana indywidualnie ponieważ „diabeł tkwi w szczegółach”.

Tym nie mniej warto przyjrzeć się następującemu przypadkowi, gdyż wydaje się on być bardzo interesujący.

Informatyk prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą z zakresu usług informatycznych. Planuje zawrzeć kontrakt na świadczenie usług informatycznych z przedsiębiorstwem z Polski. Kontrakt byłby wykonywany na terenie organizacji traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Kontrakt polegałby na tym, że świadczone usługi wykonywane byłyby na terenie Belgii w okresie do 12 miesięcy kalendarzowych. Usługi wykonywane byłyby pod ścisłym nadzorem w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie mogą wchodzić osoby trzecie oraz z których nie można nic zabrać. Nie będzie także możliwe wniesienie własnego komputera i telefonu komórkowego. Wykonanie kontraktu wiązałoby się z zamieszkaniem na terenie Belgii na okres wykonywania kontraktu w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Przez cały okres umowy Informatyk będzie posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Belgii, natomiast samo świadczenie usług będzie odbywało się w pomieszczeniu zamkniętym, pod ścisłym nadzorem zleceniodawcy.

Na gruncie tak opisanego stanu faktycznego Klient był zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy świadczenie wyżej wymienionych usług na terytorium Belgii będzie świadczyło o tym, że powstanie tam zakład w rozumieniu artykułu 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ?
 2. Czy dochody osiągnięte z kontraktu wykonywanego na terenie Belgii zostaną w całości opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ?

Minister Finansów podzielił stanowisko Klienta, że w opisanym przez niego stanie faktycznym, pomimo przebywania na terenie Belgii dłużej niż przez 183 dni w trakcie roku, centrum interesów życiowych podatnika nadal znajdować będzie się w Polsce. Oznaczać to będzie także, że podatnik zobowiązany będzie rozliczyć się w Polsce z wszystkich dochodów uzyskanych w trakcie tego roku, bez względu na źródło ich pochodzenia (globalny obowiązek podatkowy w Polsce). Ponadto, Minister Finansów, oceniając opisany przez Klienta stan faktyczny uznał, że zakres jego planowanej aktywności zawodowej w Belgii potwierdza, że na terytorium tego państwa nie powstanie zakład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa – czynności wykonywane przez niego będą bowiem w całości podlegać zwierzchniemu kierownictwu.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku

 

Komentarze (1)

 1. Minister Finansów podzielił stanowisko Klienta, ale co na to Królestwo Belgii ? Czy na podstawie dokumentów rejestracyjnych limosa tamtejszy urząd podatkowy nie zwróci się o należny podatek ?

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*