• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Joanna Kleina-Galińska

Radca prawny, Partner

Joanna Kleina – Galińska jest radcą prawnym, założycielem oraz partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. a także członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2009 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2008 r. pracując w wiodących trójmiejskich kancelariach oraz w Najwyższej Izbie Kontroli.

Joanna specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności na sprawach postępowań i kontroli podatkowych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje reprezentację klientów przed organami administracji publicznej i sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych, wielokrotnie doradzała przedsiębiorcom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz w szeroko rozumianym prawie administracyjnym.

Pracowała m.in. dla klientów z sektora energetycznego, FMCG, farmaceutycznego, deweloperów i wydawnictw naukowych.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe
 • prawo administracyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo rodzinne         

Paweł Galiński

Radca prawny, Partner

Paweł Galiński jest radcą prawnym, założycielem oraz partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. a także członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2009 r. W ramach Kancelarii kieruje zespołem pracowników składającym się z prawników oraz doradców podatkowych zajmującym się specjalistycznym doradztwem podatkowym, bieżącym oraz strategicznym doradztwem prawnym a także reprezentacją przed sądami oraz organami ubezpieczeniowymi.

Paweł Galiński jest doświadczonym prawnikiem posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, który kieruje swoje usługi do przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Od ponad 10 lat głównym obszarem aktywności zawodowej Pawła Galińskiego są zagadnienia związane z prawem podatkowym (CIT, PIT, VAT, Akcyza, PCC) oraz reprezentacja klientów przed organami skarbowymi wszystkich instancji. Na przestrzeni tych lat r. pr. Paweł Galiński zdobył wszechstronne doświadczenie związane z doradztwem podatkowym dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Dotychczasowe doświadczenia r. pr. Pawła Galińskiego ogniskuje się w obszarze planowania podatkowego, reprezentacji klientów przed organami podatkowymi oraz sądami, bieżącego doradztwa oraz prowadzenia szkoleń dla służb księgowych.

Aktualnie r. pr. Paweł Galiński koncentruje swoją aktywność zawodową na świadczeniu specjalistycznych, dedykowanych usług doradztwa podatkowego m.in. na rzecz:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych o zasięgu europejskim,
 • regionalnych liderów w segmencie wytwarzania oraz obrotu energią elektryczną,
 • podmiotów świadczących usługi outsourcingu w ramach centrów usług wspólnych,
 • liderów z branży sales and loyalty,
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność na skalę ogólnopolską,
 • przedsiębiorstw przetwórczych w branży spożywczej świadczących usługi w państwach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstw handlowych (FMCG),
 • podmiotów gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem elementów stalowych.

Przedsiębiorstwa obsługiwane przez r. pr. Pawła Galińskiego funkcjonują w bardzo zróżnicowanych branżach oraz środowiskach biznesowych, dzięki czemu Paweł Galiński ma możliwość pracować przy rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień prawnych oraz podatkowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat do grona klientów  korzystających z usług r. pr. Pawła Galińskiego zaliczyć można zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, zatrudniające ponad 1000 pracowników i osiągające obroty przekraczające 500 mln zł, jak i innowacyjne start-up’y w ramach których pracuje od 10 do 30 specjalistów. Klienci r. pr. Pawła Galińskiego to m.in. podmioty z takich sektorów jak: energetyka, produkcja, usługi marketingowe oraz teleinformatyczne, Business Process Outsourcing (BPO), organizacje pozarządowe (NGO) czy też wydawnictwa.

Paweł Galiński świadczy także usługi doradztwa podatkowego na rzecz klientów indywidualnych, w tym m.in. członków organów zarządzających i nadzorczych w podmiotach gospodarczych oraz organizacjach pozarządowych. Posiada szczególnie bogate doświadczenie z zakresu obsługi postępowań podatkowych związanych z opodatkowaniem:

 • przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 • transakcji mających za przedmiot nieruchomości (VAT, PIT);
 • sprzedaży przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

W ramach swojej praktyki zawodowej r.pr. Paweł Galiński zajmuje się także sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradza przy postępowaniach podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obszar aktywności zawodowej Pawła Galińskiego obejmuje także doradztwo oraz reprezentację podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Paweł Galiński sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach prawa handlowego oraz organizacjach pozarządowych.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim.

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo nowych technologii

 

 

.

Anna Przytarska 

Adwokat 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła aplikację w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata.

Podczas pracy zawodowej Anna zajmowała się prowadzeniem następujących spraw z zakresu prawa karnego: obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach prowadzonych przez policję i prokuraturę, sądy pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu wykonawczym o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, o zatarcie skazania, jak również reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W Kancelarii Galiński&Kleina, w zakresie prawa karnego, zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

 • obrona w postępowaniu prowadzonym przez policję i prokuraturę,
 • obrona w procesie sądowym,
 • obrona po wydaniu wyroku (w postępowaniu karnym wykonawczym),
 • warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 

Mateusz M. Woźniak

Doradca prawny

Ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Były wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji naukowych, stypendysta The Tokyo Fundation – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, członek redakcji rocznika naukowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2004 roku świadczy usługi doradztwa prawnego oraz usługi szkoleniowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym praw stosunków występujących w sieci Internet oraz w procesach innowacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa wydawniczego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony baz danych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa ochrony danych osobowych, prawa IT, prawa handlu elektronicznego (e-commerce) i praw Internetu. W ramach prowadzonych usług doradczych zdobył kompetencje w zakresie obsługi prawnej procesów zarządzania własnością intelektualną oraz procesów komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii.

Współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami z sektorów wydawniczego, kreacji, marketingu i reklamy, produkcji audio-video, ICT, oprogramowania, spółkami technologicznymi, start-up’ami, podmiotami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym także przy obsłudze prawnej spółek wchodzących w skład jednej z największych grup kapitałowych w Polsce reprezentującej sektor energetyczny.

 

Joanna Kleina

 

 

 

 

 

pawel-galinski-1