• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Joanna Kleina-Galińska
radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2008 r. pracując w wiodących trójmiejskich kancelariach oraz w Najwyższej Izbie Kontroli.

Joanna specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności na sprawach postępowań i kontroli podatkowych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje reprezentację klientów przed organami administracji publicznej i sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych, wielokrotnie doradzała przedsiębiorcom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz w szeroko rozumianym prawie administracyjnym.

Pracowała m.in. dla klientów z sektora energetycznego, FMCG, farmaceutycznego, deweloperów i wydawnictw naukowych.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe
 • prawo administracyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo rodzinne         

 

Paweł Galiński
radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2007 r. w wiodących gdańskich kancelariach radców prawnych, gdzie wyspecjalizował się w zagadnieniach prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego oraz nowych technologii.

Główny obszar praktyki Pawła to prawo podatkowe, w tym w szczególności reprezentacja klientów w toku postępowań i kontroli podatkowych. Świadczy bieżące doradztwo podatkowe na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Paweł reprezentuje także klientów przed sądami wszystkich instancji, głównie w sprawach cywilnych, związanych z obrotem gospodarczym, pracowniczych, rodzinnych i spadkowych.

Specjalizuje się również w prawie handlowym oraz kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo w trakcie złożonych procesów restrukturyzacyjnych oraz prowadzeniu inwestycji. Paweł posiada wszechstronną wiedzę oraz praktykę w zakresie prawa umów zdobytą podczas obsługi zróżnicowanych transakcji krajowych i międzynarodowych.

Pracował m.in. dla klientów z sektora energetycznego, budowlanego, handlowego, teleinformatycznego oraz biotechnologicznego.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim.

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo nowych technologii

 

Jakub Wajs

aplikant radcowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Już w trakcie studiów zdobył wiedzę o specyfice różnych zawodów prawniczych, odbywając praktyki w kancelariach radcowskich, kancelarii notarialnej, prokuraturze oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jako najciekawszą dziedzinę prawa, jak wielu jego znajomych, poczytywał prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań. Obecnie dużą satysfakcję znajduje w konstruowaniu umów w sposób jak najbardziej zabezpieczający interesy klienta. Podchodząc do przyszłego zawodu bardziej przyziemnie zdecydował się rozwinąć wiedzę w dziedzinie prawa finansowego. Zdobyte tam podstawy wiedzy teoretycznej szybko rozwinęły się w pracy praktyka. Pracę magisterską poświęcił prawom korporacyjnym wspólników spółki z o.o., w szczególności coraz bardziej aktualnemu problemowi sporów między wspólnikami. Posługuje się językiem angielskim. Z Kancelarią Radców Prawnych Galiński&Kleina związany od sierpnia 2015 roku.

 

Wojana Świderska

aplikant adwokacki

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym. Posiada znajomość języka chińskiego na poziomie HSK3, zdobytą podczas rocznej wymiany studenckiej z chińskim Beijing Institute of Technology (北京理工大学) w Pekinie. Umiejętności językowe doskonaliła nie tylko w Polsce, lecz również studiując w Wielkiej Brytanii i w Chinach. Już w trakcie studiów zdobywała wiedzę praktyczną i doświadczenie odbywając praktyki w kancelarii adwokackiej, radcowskiej, Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a także w sądzie. Po ukończeniu studiów pracowała w kancelarii adwokackiej oraz radcowskiej. Satysfakcję sprawia jej znajdowanie jak najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań problemów prawnych. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, podatkowym, handlowym i karnym. Pracę magisterską napisała na temat niedozwolonych postanowień umownych i ich kontroli w obrocie konsumenckim. Z Kancelarią Radców Prawnych Galiński&Kleina związana od lipca 2018 roku.

 

Katarzyna Kostka

asystent radcy prawnego 

 

Prawnicy współpracujący

Alicja Cybulska

radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2010 r. pracując w trójmiejskich kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz jako prawnik w dużym przedsiębiorstwie z branży IT.

Do głównych obszarów specjalizacji Alicji należą zagadnienia ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa autorskiego. Szczególną satysfakcję czerpie z opracowywania umów i regulaminów. Ma doświadczenie w negocjowaniu umów sprzedaży, dzierżawy i najmu. Zajmuje się również doradztwem w zakresie compliance, w szczególności w zakresie przygotowywania strategii i polityk zgodności. Obsługuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Alicja jest stypendystką Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim organizowaną we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii.

Prowadzi obsługę również w języku angielskim i niemieckim.

.

Anna Przytarska 

adwokat 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła aplikację w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata.

Podczas pracy zawodowej Anna zajmowała się prowadzeniem następujących spraw z zakresu prawa karnego: obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach prowadzonych przez policję i prokuraturę, sądy pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu wykonawczym o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, o zatarcie skazania, jak również reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W Kancelarii Galiński&Kleina, w zakresie prawa karnego, zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

 • obrona w postępowaniu prowadzonym przez policję i prokuraturę,
 • obrona w procesie sądowym,
 • obrona po wydaniu wyroku (w postępowaniu karnym wykonawczym),
 • warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 

Mateusz M. Woźniak

doradca prawny

Ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Były wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji naukowych, stypendysta The Tokyo Fundation – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, członek redakcji rocznika naukowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2004 roku świadczy usługi doradztwa prawnego oraz usługi szkoleniowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym praw stosunków występujących w sieci Internet oraz w procesach innowacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa wydawniczego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony baz danych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa ochrony danych osobowych, prawa IT, prawa handlu elektronicznego (e-commerce) i praw Internetu. W ramach prowadzonych usług doradczych zdobył kompetencje w zakresie obsługi prawnej procesów zarządzania własnością intelektualną oraz procesów komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii.

Współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami z sektorów wydawniczego, kreacji, marketingu i reklamy, produkcji audio-video, ICT, oprogramowania, spółkami technologicznymi, start-up’ami, podmiotami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym także przy obsłudze prawnej spółek wchodzących w skład jednej z największych grup kapitałowych w Polsce reprezentującej sektor energetyczny.

 

Joanna Kleina

 

 

 

 

 

pawel-galinski-1